HLASUJTE O CENU PUBLIKA DO 18. 10. 2020 - viz níže

6. září 2020
Český institut informatiky CIIRC
Jugoslávských partyzánů 3, konferenční sál Penthouse
Praha 6

V neděli 6.9.2020 proběhlo odložené národní finále FameLab Czech Republic 2020. Vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií Covid-19 se akce odehrála v komorním duchu před malým publikem v prostorách CIIRC na ČVUT v Praze.

Odborná porota zasedla ve složení:
Michael Londesborough (chemik a popularizátor vědy)
Marie Vanišová - Rodinová (bioložka a finalistka prvního ročníku FameLab v ČR)
Jan Klusák (expert na materiály a národní vítěz FameLab ČR 2012) 

VÍTĚZKOU FameLab 2020 v České republice se stala JANA PILÁTOVÁ z Univerzity Karlovy v Praze. Jana se tímto nominovala k účasti v mezinárodním finále FameLab 2020, které letos proběhne mimořádně v náhradním termínu počátkem listopadu a online formou.

CENU Českých Center získala ANNU KALA z Univerzity Karlovy v Plzni. Annu se může tešit na týdenní rezidenční pobyt na některém z Českých center v Evropě.

CENU Britského velvyslanectví získal JOSUA SMITH reprezentující ÚOCHB AV ČR.

Blahopřejeme všem soutěžícím ke skvělým výkonům a přejeme jim hodně úspěchů a zábavy při popularizaci vědy.

CENA PUBLIKA, kterou věnuje Nadace Tomáše Bati, bude udělena na základě on-line hlasování, ke kterému Vás srdečně zveme. ONLINE HLASOVÁNÍ Vítěze publika bude probíhat do 18. října 2020. Hlasovat můžete prostřednictvím tohoto online formuláře. Odkaz na video je k dispozici v úvodu této stránky nebo v hlasovacím formuláři.

Děkujeme také našim partnerům, kteří zůstali i v této nelehké době věrni popularizaci vědy a podpořili letošní ročník soutěže FameLab v ČR:
Britské velvyslanectví v Praze
Česká centra ČVUT
Nadace Tomáše Bati
České vysoké učení technické
Akademie věd České republiky
Občanské sdružení Adeto

Národní finále soutěže FameLab 2020 v České republice bylo pořádáno pod záštitou rektora ČVUT RNDr. Vojtěcha Petráčka a předsedkyně AV ČR profesorky Evy Zažímalové.

Vítězka soutěže Jana Pilátová; foto ©

Tomáš Belloň

Úvodní slovo od ředitelky British Council Praha, Denise Waddingham; foto ©

Tomáš Belloň

Porota ve složení Michael Londesborough, Marie Rodinová a Jan Klusák; foto ©

Tomáš Belloň

Akce se konala v konferenčním sále Penthouse CIIRC / ČVUT; foto ©

Tomáš Belloň

Host David Miklas představuje ochranné masky pro zdravotníky vyvinuté na ČVUT; foto ©

Tomáš Belloň