logo soutěže FameLab

Co je FameLab?

Soutěž FameLab se snaží objevit nové vědce, kteří dokáží ostatní lidi přimět k tomu, aby vnímali svět z jiné perspektivy... a to během pouhých tří minut!

Pokud se domníváte, že dokážete vysvětlit matematické, přírodovědné nebo technické téma během tří minut pouze s pomůckami, které si budete schopni sami přinést, FameLab je pro vás ta pravá soutěž. Každé představení bude hodnoceno podle tří principů: obsah, srozumitelnost a způsob podání.

proč FAMELAB?

Pro vědecké pracovníky po celém světě je stále důležitější umět vědu zpřístupnit veřejnosti, a pokud možno zábavnou formou. Díky soutěži FameLab získávají mladí vědci důležité dovednosti jak atraktivním způsobem přiblížit svoji práci nevědecké veřejnosti. Popularizace vědy jednak boří tradiční vnímání vědce jako podivína v bílém plášti, který se věnuje nesrozumitelným věcem, a jednak odůvodňuje financování vědy z veřejných prostředků.

PARTNERSTVÍ FAMELAB

Soutěž FameLab® je dnes jednou z nejvýznamnějších soutěží v popularizaci vědy na světě. Cheltenham Festivals a British Council společně organizují mezinárodní finále soutěže FameLab, které se koná každoročně v červnu na vědeckém festivalu v anglickém Cheltenhamu. Během spolupráce těchto dvou institucí se od roku 2007 soutěž rozrostla v mezinárodním měřítku; do dnešního dne se soutěže zúčastnilo více než 10 000 mladých vědců z více než 30 různých zemí. V mezinárodním finále soutěží vědci z Evropy, Asie, Ameriky, Austrálie a Afriky. Vítězem se stane ten, kdo je schopen vědu komunikovat zajímavě, srozumitelně a poutavě. 

Podmínky pro účast v soutěži FameLab:

 • soutěžícím musí být minimálně 21 let, 
 • soutěžící musí pracovat v České republice ve vědeckém oboru, technickém oboru, medicíně nebo matematice. Zúčastnit se mohou mladí vědci ze soukromého i veřejného sektoru.

Sledujte soutěž FameLab na Facebooku.

 

Kdo se může přihlásit?

Soutěže se mohou zúčastnit:

 • výzkumní pracovníci činní na poli vědy, techniky, matematiky, medicíny a také učitelé vědeckých oborů s vědeckým vzděláním,
 • lidé pracující v aplikované vědě, medicíně, technice a matematice, 
 • vysokoškolští studenti vědeckých oborů, matematiky či technických oborů (starší 21 let). 

Do soutěže nemůžeme přijmout ty, kteří se profesionálně věnují popularizaci vědy, novináře, zaměstnance určené pro styk s veřejností, umělce, moderátory a zaměstnance vědeckých center pracující s veřejností.

Pokud si nejste jistí, zda se soutěže můžete zúčastnit, kontaktujte nás prosím: dasa.sephton@britishcouncil.cz.

Pravidla

Členové poroty se při vystoupeních zaměřují na obsah, srozumitelnost a charizma.

Obsah: Obsah prezentace musí být vědecky přesný. Pokud je zvolené téma kontroverzní nebo není jednoznačné, prezentace musí zohledňovat i opačný názor na věc. Prezentované vědecké téma by mělo být zvoleno tak, aby bylo pro diváky vhodné.

Srozumitelnost: Pro efektivní popularizaci vědy je srozumitelnost zcela zásadní. Struktura prezentace je důležitá. Diváci i členové poroty musí být schopni prezentaci sledovat a pochopit zvolené vědecké téma.

Způsob podání: Soutěžící by při prezentaci měl diváky i členy poroty inspirovat a nadchnout pro vědu. Vítězem se stane ten, kdo přednese vědecké téma jednoduše a poutavě, ten, kdo je schopen vědu nejen popularizovat, ale kdo umí pro vědu i nadchnout.

Jazykem prezentace během regionálních kol a národního finále je čeština nebo slovenština, od roku 2018 i angličtina. Mezinárodní finále probíhá v angličtině.

Časový harmonogram soutěže

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE FAMELAB ČESKÁ REPUBLIKA

 • únor - přijímání přihlášek
 • březen - oblastní kola
 • duben - školení MasterClass pro finalisty
 • květen  - české národní finále FameLab
 • červen - FameLab mezinárodní finále, Cheltenham, Spojené království

Přesná data vztahující se k jednotlivým ročníkům soutěže najdete na příslušné stránce věnované konkrétnímu ročníku.

Jak se přihlásit?

Zájemci o soutěž musí vyplnit přihlášku - viz sekce Ke stažení níže, kterou prosím zašlete na e-mail dasa.sephton@britishcouncil.cz do 28. února 2020. (Přihlášky do nového ročníku soutěže jsou k dispozici vždy od 1. února příslušného roku.)

Přijetí vaší přihlášky potvrdíme emailem, ve kterém vás budeme zároveň informovat o dalších podrobnostech.

Zúčastněte se regionálního kola. Před odbornou porotou představte v češtině, slovenštině nebo angličtině jakékoli vědecké téma. (Nezapomeňte pozvat své přátele, rodinné příslušníky a spolupracovníky. Budou vás sledovat a podpoří vás!)

Průběh soutěžního dne

 • Budete mít k dispozici 3 minuty, během nichž musíte zaujmout porotu. Členové poroty očekávají zajímavé a podnětné prezentace (v češtině, slovenštině nebo angličtině), kterým porozumí i široká laická veřejnost.
 • Můžete si s sebou vzít pár pomůcek, s pomůckami vám však nesmí nikdo pomáhat. Powerpointové prezentace nejsou povoleny. (Pokud se chcete nechat inspirovat úspěšnými prezentacemi v soutěži FameLab, podívejte se na FameLab na Youtube). 
 • Vaše tříminutová prezentace musí být v češtině, slovenštině nebo angličtině.
 • Po skončení prezentace vám členové poroty budou klást otázky, případně vaše vystoupení okomentují.
 • Ze dvou regionálních kol bude vybráno maximálně deset finalistů.
 • Finalisté absolvují školení MasterClass (v angličtině), poté se zúčastní finále. V národním finále bude vaším úkolem předvést další tříminutovou prezentaci.
 • Diváci rozhodnou v národním finále o Ceně publika.

Složení poroty

Členové poroty pocházejí z následujících oblastí:

 • věda
 • popularizace vědy
 • média
 • FameLab (minulí finalisté)

Ceny v soutěži FameLab

 • Finalisté získávají dvoudenní školení MasterClass zaměřené na popularizaci vědy. Toto školení vedou popularizátoři a mediální školitelé, kteří se budou snažit o rozvoj vašich prezentačních dovedností.
 • Celkový vítěz soutěže FameLab zvolený porotou ve finále v Praze se zúčastní vědeckého festivalu v Cheltenhamu ve Spojeném království, kde bude Českou republiku reprezentovat v mezinárodním finále soutěže FameLab.
 • Na úspěšné finalisty čekají různé ceny, mimo jiné cena publika.
 • Každý účastník bude mít příležitost setkat se s dalšími vědeckými nadšenci a stane se členem sítě FameLab v České republice i v mezinárodním měřítku.
 • Úspěšní soutěžící jsou zpravidla zváni národními partnery soutěže na veřejné akce s vědeckou tematikou v České republice.
 • Nejdůležitější ze všeho však bude vaše nadšení pro vědu v očích diváků!

Externí odkazy