Stornovací podmínky

(A) Registraci do kurzu je možné zrušit pouze v následujících případech:

  • pokud nám doručíte písemnou žádost před první hodinou příslušného kurzu, obdržíte zpět kurzovné nebo Vám na studentském účtu ponecháme kredit v plné výši.
  • pokud nám svou písemnou žádost doručíte nejdéle před 3. lekcí, pak obdržíte zpět kurzovné snížené o částku odpovídající ceně využitých lekcí. Případně Vám ponecháme kredit v odpovídající výši zbývajícího kurzovného po odečtení využitých lekcí.
  • pokud ještě neproběhlo 50% z celkového počtu hodin a Vy nám doručíte písemnou žádost doloženou potvrzením lékaře o tom, že dále nejste ze zdravotních důvodů schopen/na pokračovat v kurzu, pak obdržíte zpět kurzovné odpovídající částce za nenavštívené hodiny nebo Vám ponecháme kredit v částce odpovídající nenavštíveným hodinám.

(B) V případě krátkodobé absence nebo onemocnění, např. pokud jste vy nebo vaše dítě v karanténě v důsledku epidemie Covid-19, s vyjímkou výše uvedeného případu v odst. 2) (A), není možné zrušit účast v kurzu nebo obdržet náhradu za nevyčerpané lekce. British Council neposktytuje částečné refundace.

(C) Kredit ponechaný podle odst. 2) (A) je nutné vyčerpat nebo převést na jinou osobu. Kredit je nutné využít ve stávajícím akademickém roce nebo v případě celoroční platby v prvním trimestru následujícího akademického roku. Nevyužité a nepřevedené kredity po tomto termínu propadají.

(D) K žádosti o vrácení uhrazené částky je nutno přiložit originál příjmového dokladu British Council, který obdržíte při platbě kurzu. Bez tohoto dokladu není možné částku vyplatit. Kurzovné vracíme pouze bankovním převodem; připojte proto k žádosti své bankovní spojení.

(E) Proběhne-li více než 50 % z celkového počtu hodin příslušného kurzu, nemůžeme vyhovět žádostem o zrušení registrace z jakéhokoliv důvodu.