Stornovací podmínky

Registraci do kurzu je možné zrušit pouze v následujících případech:

  • pokud nám doručíte písemnou žádost ještě před začátkem kurzu, obdržíte zpět kurzovné snížené o administrativní poplatek ve výši 500 Kč nebo Vám na studentském účtu ponecháme kredit v plné výši.
  • pokud nám svou písemnou žádost doručíte nejdéle před 3. lekcí, pak obdržíte zpět kurzovné snížené o administrativní poplatek ve výši 1.500 Kč a částku odpovídající ceně využitých lekcí. Případně Vám ponecháme kredit odpovídající výši zbývajícího kurzovného. Kredit musí být využit následující trimestr, poté propadá.
  • pokud ještě neproběhlo 50% z celkového počtu hodin a Vy nám doručíte písemnou žádost doloženou potvrzením lékaře o tom, že dále nejste ze zdravotních důvodů schopen/na pokračovat v kurzu, pak obdržíte zpět kurzovné odpovídající částce za nenavštívené hodiny snížené o administrativní poplatek ve výši 500 Kč nebo Vám ponecháme kredit
    v částce odpovídající nenavštíveným hodinám.

 

K žádosti je nutno přiložit originál příjmového dokladu British Council, který obdržíte při platbě kurzu. Bez tohoto dokladu není možné částku vyplatit.

Kurzovné vracíme pouze bankovním převodem; připojte proto k žádosti své bankovní spojení.

 

Po začátku kurzu již bohužel nemůžeme vyhovět žádostem o zrušení registrace z důvodů pracovních povinností, změn školního rozvrhu či služební cesty.