Muž a žena se dívají na obrazovku počítače

KOMUNIKACE V ANGLIČTINĚ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Série workshopů zaměřených na komunikaci v pracovním prostředí vám pomůže zlepšit způsob vaší práce v týmu v různých kulturních prostředích a přispěje k vašemu osobnímu a profesionálnímu rozvoji. 

Skills for Work jsou nyní online. Naše nové online workshopy vám pomohou komunikovat účinně a smysluplně s interními i externími partnery ve virtuálním světě. Prohlédněte si NAŠI PREZENTACI

LEKTOŘI A METODOLOGIE

Naši lektoři jsou vysoce kvalifikovaní a zkušení. Jsou to nejen držitelé vysokoškolských titulů a uznávaných certifikátů a kvalifikací v oblasti výuky angličtiny jako cizího jazyka, ale jsou také speciálně vyškoleni pro výuku dovedností v mezilidské a pracovní komunikaci.  

Způsob naší výuky je komunikativní a prakticky zaměřený. Workshopy jsou interaktivní. Důležitým prvkem jsou skupinové diskuze, jejichž téma je navozeno videonahrávkou nebo příkladem případů ze skutečného života. Výuka je navržena tak, aby podporovala osobní a profesionální rozvoj pomocí reflexe a diskuze o mezilidských a kulturních tématech i náročných pracovních situacích. Podporujeme sdílení vlastních zkušeností a osvědčených přístupů k řešení problémů, to vše s cílem podpořit u účastníků rozvoj mezikulturních dovedností, které přesahují rámec jazyka. 

PRO KOHO JSOU WORKSHOPY URČENY

Školení je určeno komukoliv, kdo pracuje v mezinárodním prostředí v oblasti obchodu, lidských zdrojů nebo vzdělávání a pro koho jsou dobré komunikační dovednosti důležité pro úspěšné vedení projektů či nastolení dobrých mezilidských vztahů uvnitř pracovních týmů. Klíčovým cílem školení je zdokonalení dovedností potřebných k vedení podřízených, zvládnutí konfliktů v náročných pracovních situacích a sestavení úspěšných týmů v různorodých kulturních prostředích.

Připravili jsme pro Vás VIRTUÁLNÍ UČEBNU, aby naši studenti mohli pokračovat ve výuce angličtiny v době, kdy jsou prezenční kurzy dočasně pozastaveny. Informujte se o nabídce VIRTUÁLNÍ UČEBNY pro dospělé.

Informace o kurzu

 • Jazyková úroveň

  Upper-Intermediate (B2), Advanced (C1)

 • Organizace výuky

  3hodinový workshop, pátek: 08.30 –11.45
  Minimum 6, maximum 12 studentů

 • Jak se přihlásit

 • Cena

  Jeden workshop – 2.000 Kč
  Cena zahrnuje vstupní test (potřebujeme posoudit Vaši jazykovou úroveň), výukové materiály a čaj/kávu během přestávky. V případě registrace na více workshopů poskytujeme slevu.

Přehled workshopů

TÉMA TERMÍN
Chairing and participating in virtual meetings 24. dubna 2020
Effective emailing 15. květen 2020
Negotiating skills 5. červen 2020

Pokud máte zájem o některý z uvedených workshopů, nebo o jiný typ školení (přizpůsobeného potřebám Vaší firmy), kontaktujte nás.