Muž a žena se dívají na obrazovku počítače

KOMUNIKACE V ANGLIČTINĚ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Série workshopů zaměřených na komunikaci v pracovním prostředí vám pomůže zlepšit způsob vaší práce v týmu v různých kulturních prostředích a přispěje k vašemu osobnímu a profesionálnímu rozvoji. 

Zajistěte si místa na workshopech na celý školní rok dopředu zakoupením kompletního balíčku všech deseti workshopů. Případně si můžete koupit balíček osmi nebo šesti workshopů a později se rozhodnout, které navštívíte – stačí nám dát vědět týden před datem konání. Balíček můžete také rozdělit mezi své zaměstnance a kolegy, nebo určit osobu, která se zúčastní všech seminářů. 

LEKTOŘI A METODOLOGIE

Naši lektoři jsou vysoce kvalifikovaní a zkušení. Jsou to nejen držitelé vysokoškolských titulů a uznávaných certifikátů a kvalifikací v oblasti výuky angličtiny jako cizího jazyka, ale jsou také speciálně vyškoleni pro výuku dovedností v mezilidské a pracovní komunikaci.  

Způsob naší výuky je komunikativní a prakticky zaměřený. Workshopy jsou interaktivní. Důležitým prvkem jsou skupinové diskuze, jejichž téma je navozeno videonahrávkou nebo příkladem případů ze skutečného života. Výuka je navržena tak, aby podporovala osobní a profesionální rozvoj pomocí reflexe a diskuze o mezilidských a kulturních tématech i náročných pracovních situacích. Podporujeme sdílení vlastních zkušeností a osvědčených přístupů k řešení problémů, to vše s cílem podpořit u účastníků rozvoj mezikulturních dovedností, které přesahují rámec jazyka. 

PRO KOHO JSOU WORKSHOPY URČENY

Školení je určeno komukoliv, kdo pracuje v mezinárodním prostředí v oblasti obchodu, lidských zdrojů nebo vzdělávání a pro koho jsou dobré komunikační dovednosti důležité pro úspěšné vedení projektů či nastolení dobrých mezilidských vztahů uvnitř pracovních týmů. Klíčovým cílem školení je zdokonalení dovedností potřebných k vedení podřízených, zvládnutí konfliktů v náročných pracovních situacích a sestavení úspěšných týmů v různorodých kulturních prostředích.

Informace o kurzu

 • Jazyková úroveň

  Upper-Intermediate (B2), Advanced (C1)

 • Organizace výuky

  3hodinový workshop, pátek: 8.30 –11.45
  Minimum 6, maximum 12 studentů

 • Jak se přihlásit

 • Cena

  Balíček všech 10 workshopů – 14.500 Kč
  Balíček 8 workshopů – 12.300 Kč
  Balíček 6 workshopů – 10.200 Kč
  Jeden workshop – 2.000 Kč

Termíny workshopů
2017-2018

TÉMA DATUM
What is Business English? 22. září 2017
Effective emailing 20. října 2017
Presentation skills 24. listopadu 2017
Negotiating skills 8. prosince 2017
Working cross-culturally – overcoming communication barriers 19. ledna 2018
Making meetings work 23. února 2018
Giving constructive feedback 16. března 2018
Being persuasive – positive influencing skills  13. dubna 2018
Working in teams 25. května 2018
Making the best decisions 15. června 2018

Občerstvení je v ceně. 

Zajistěte si místa na workshopech na celý školní rok dopředu zakoupením kompletního balíčku všech deseti workshopů. Případně si můžete koupit balíček 8 nebo 6 workshopů a později se rozhodnout, které navštívíte – stačí nám dát vědět týden před datem konání. Balíček můžete také rozdělit mezi své zaměstnance a kolegy, nebo určit osobu, která se zúčastní všech seminářů.