Muž a žena se dívají na obrazovku počítače

KOMUNIKACE V ANGLIČTINĚ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Série workshopů zaměřených na komunikaci v pracovním prostředí vám pomůže zlepšit způsob vaší práce v týmu v různých kulturních prostředích a přispěje k vašemu osobnímu a profesionálnímu rozvoji. 

LEKTOŘI A METODOLOGIE

Naši lektoři jsou vysoce kvalifikovaní a zkušení. Jsou to nejen držitelé vysokoškolských titulů a uznávaných certifikátů a kvalifikací v oblasti výuky angličtiny jako cizího jazyka, ale jsou také speciálně vyškoleni pro výuku dovedností v mezilidské a pracovní komunikaci.  

Způsob naší výuky je komunikativní a prakticky zaměřený. Workshopy jsou interaktivní. Důležitým prvkem jsou skupinové diskuze, jejichž téma je navozeno videonahrávkou nebo příkladem případů ze skutečného života. Výuka je navržena tak, aby podporovala osobní a profesionální rozvoj pomocí reflexe a diskuze o mezilidských a kulturních tématech i náročných pracovních situacích. Podporujeme sdílení vlastních zkušeností a osvědčených přístupů k řešení problémů, to vše s cílem podpořit u účastníků rozvoj mezikulturních dovedností, které přesahují rámec jazyka. 

PRO KOHO JSOU WORKSHOPY URČENY

Školení je určeno komukoliv, kdo pracuje v mezinárodním prostředí v oblasti obchodu, lidských zdrojů nebo vzdělávání a pro koho jsou dobré komunikační dovednosti důležité pro úspěšné vedení projektů či nastolení dobrých mezilidských vztahů uvnitř pracovních týmů. Klíčovým cílem školení je zdokonalení dovedností potřebných k vedení podřízených, zvládnutí konfliktů v náročných pracovních situacích a sestavení úspěšných týmů v různorodých kulturních prostředích.

Informace o kurzu

 • Jazyková úroveň

  Upper-Intermediate (B2), Advanced (C1)

 • Organizace výuky

  3hodinový workshop, pátek: 08.30 –11.45
  Minimum 6, maximum 9 studentů.

 • Jak se přihlásit

  Kontaktujte nás pro více informací o registraci.

 • Cena

  • Zahrnuje vstupní test (potřebujeme posoudit Vaši jazykovou úroveň), výukové materiály a čaj/kávu během přestávky.