Muž a žena se dívají na obrazovku počítače

KOMUNIKACE V ANGLIČTINĚ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Série workshopů zaměřených na komunikaci v pracovním prostředí vám pomůže zlepšit způsob vaší práce v týmu v různých kulturních prostředích a přispěje k vašemu osobnímu a profesionálnímu rozvoji. 

LEKTOŘI A METODOLOGIE

Naši lektoři jsou vysoce kvalifikovaní a zkušení. Jsou to nejen držitelé vysokoškolských titulů a uznávaných certifikátů a kvalifikací v oblasti výuky angličtiny jako cizího jazyka, ale jsou také speciálně vyškoleni pro výuku dovedností v mezilidské a pracovní komunikaci.  

Způsob naší výuky je komunikativní a prakticky zaměřený. Workshopy jsou interaktivní. Důležitým prvkem jsou skupinové diskuze, jejichž téma je navozeno videonahrávkou nebo příkladem případů ze skutečného života. Výuka je navržena tak, aby podporovala osobní a profesionální rozvoj pomocí reflexe a diskuze o mezilidských a kulturních tématech i náročných pracovních situacích. Podporujeme sdílení vlastních zkušeností a osvědčených přístupů k řešení problémů, to vše s cílem podpořit u účastníků rozvoj mezikulturních dovedností, které přesahují rámec jazyka. 

PRO KOHO JSOU WORKSHOPY URČENY

Školení je určeno komukoliv, kdo pracuje v mezinárodním prostředí v oblasti obchodu, lidských zdrojů nebo vzdělávání a pro koho jsou dobré komunikační dovednosti důležité pro úspěšné vedení projektů či nastolení dobrých mezilidských vztahů uvnitř pracovních týmů. Klíčovým cílem školení je zdokonalení dovedností potřebných k vedení podřízených, zvládnutí konfliktů v náročných pracovních situacích a sestavení úspěšných týmů v různorodých kulturních prostředích.

Informace o kurzu

 • Jazyková úroveň

  Upper-Intermediate (B2), Advanced (C1)

 • Organizace výuky

  3hodinový workshop, pátek: 08.30 –11.45
  Minimum 6, maximum 12 studentů

 • Jak se přihlásit

 • Cena

  Jeden workshop – 2.000 Kč
  Cena zahrnuje vstupní test (potřebujeme posoudit Vaši jazykovou úroveň), výukové materiály a čaj/kávu během přestávky. V případě registrace na více workshopů poskytujeme slevu.

Přehled workshopů

TÉMA TERMÍN
Effective emailing 19. října 2018
Presentation skills 9. listopadu 2018
Negotiating skills 7. prosince 2018
Goal setting 11. ledna 2019
Working cross-culturally – overcoming communication barriers 15. února 2019
Making meetings work 15. března 2019
Working in teams 26. dubna 2019
Giving constructive feedback 17. května 2019
Dealing with change 7. června 2019

Pokud máte zájem o některý z uvedených workshopů, nebo o jiný typ školení (přizpůsobeného potřebám Vaší firmy), kontaktujte nás.