FameLab Echoes 2016 - společné foto všech účastníků na scéně
horní řada zleva: Abhi Veerakumarasivam, Malajsie - vítěz FameLab International 2016; Alba Aguión, Španělsko; Václav Bystriánský, Lenka Zychová - oba ČR; Bert Vercnocke, Nizozemí; Eliška Selinger, ČRdolní řada zleva: Jiří Dolanský - vítez FameLab ČR 2014, Michael Londesborough, Eva Maxová; Dáša Sephton, manažerka FameLab ČR, British Council /  ©

Tomáš Belloň

Nejlepší tříminutová vystoupení letošního ročníku mezinárodní soutěže FameLab – Talking Science již tradičně uvedl Dr. Michael Londesborough.

V krásném prostředí Mramorového sálu Clam-Gallasova paláce v Praze nás bavili národní vítězové ze Španělska, Nizozemí, Malajsie a České republiky.

Tato akce se konala v rámci Týdne vědy a techniky 2016, ve spolupráci se Spolkem Praha-Cáchy.

Externí odkazy