Date
Pátek 7. Červen 2024 - 10:00 do Sobota 8. Červen 2024 - 16:00
Místo konání
British Council

Refresher for English Teachers je kurz určený pro učitele angličtiny. Jeho cílem je oživení a rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí učitelů a představení efektivních metod při výuce anglického jazyka ve vybraných tematických oblastech. Dalším cílem je poskytnout učitelům anglického jazyka příležitost procvičit si jazykovou úroveň, na které běžně neučí (C1 a vyšší).

Kurz se koná 7. a 8. června 2024 (8+8 vyučovacích hodin)

  • Pátek: 10.00 - 13.00 a 14.00 - 17.00
  • Sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00

Kurz probíhá celý v angličtině a je veden zkušeným lektorem / zkušenou lektorkou vyučující(m) v British Council.

Maximální počet studentů je 14.

Kurz probíhá prezenční formou v prostorách British Council v Praze.

Důraz je kladen na poskytnutí prostoru a motivace pro komunikaci účastníků na úrovni C1. Účastníci se aktivně zapojují do sdílení metod, nápadů, aktivit a zdrojů a do diskuse o nich. Zároveň si účastníci průběžně vytvářejí portfolio aktivit, nápadů, zdrojů a materiálů.

Cena: 3.700,- Kč

Datum uzávěrky přihlášek: 31. května 2024