Refresher for English Teachers je kurz určený pro učitele angličtiny. Jeho cílem je oživení a rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí učitelů a představení efektivních metod při výuce anglického jazyka ve vybraných tematických oblastech. Dalším cílem je poskytnout učitelům anglického jazyka příležitost procvičit si jazykovou úroveň, na které běžně neučí (C1 a vyšší).

Informace o kurzu

 • Tématické oblasti, které kurz pokrývá

  1.    Výuka dovednosti psaní (writing) a její hodnocení

  • Praktické a přizpůsobitelné aktivity pomáhající rozeznat a zvládnout jednotlivé komponenty (topic sentences, linkers, paragraphs, introductions, conclusions, alternate viewpoints, understanding the topic)
  • Různé typy hodnocení a rozlišování mezi nimi, prozkoumání účinného využití sebe-evaluace a hodnocení vrstevníky (peer evaluation) pro rozvoj dovednosti psaní
  • Poskytování účelné zpětné vazby
  • Nastavení smysluplných kritérií pro písemné úlohy 

  2.    Jak motivovat žáky ke čtení

  • Aktivity do hodin i mimo ně, pro posílení motivace ke čtení – vyzkoušení a posouzení těchto aktivit, úprava těchto aktivit pro použití ve třídách samotných účastníků

  3.    Diferencovaná výuka - výuka žáků s rozdílnými úrovněmi jazyka a schopnostmi

  • Příprava hodin podle stylů učení jednotlivých žáků
  • Organizace hodiny podle společných zájmů, témat či schopností pro plnění úloh
  • Formativní hodnocení
  • Průběžné přizpůsobování hodiny potřebám žáků  

  4.    Praktické zdroje a materiály pro vytížené učitele 

  • Přehled online zdrojů
  • Práce s jednoduše dostupnými materiály, jejich úprava pro výuku různých úrovní a věkových skupin.
 • Organizace výuky

  Kurz se koná ve dvou po sobě jdoucích dnech (8+8 vyučovacích hodin)

  Pátek: 10.00 - 13.00 a 14.00 - 17.00

  Sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00

  Kurz probíhá v angličtině a je veden zkušeným lektorem / zkušenou lektorkou.

  Maximální počet studentů na kurzu je 14.

  Kurz probíhá prezenční formou v prostorách British Council v Praze (Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, Praha 1).

  Důraz je kladen na poskytnutí prostoru a motivace pro komunikaci účastníků na úrovni C1. Účastníci se aktivně zapojují do sdílení metod, nápadů, aktivit a zdrojů a do diskuse o nich. Zároveň si účastníci průběžně vytvářejí portfolio aktivit, nápadů, zdrojů a materiálů.

 • Cena

  3.700,- Kč

 • Minimální požadovaná úroveň angličtiny účastníků

  C1 (Vstupní úroveň účastníků kurzu netestujeme. Stavíme na tom, že učitelé jsou schopni svou úroveň sami kriticky zhodnotit. Přihlášením se do tohoto kurzu berou účastníci na vědomí, že jejich případná nedostatečná jazyková vybavenost není důvodem k vrácení kurzovného.)       

Příští kurz

Termín kurzu Datum uzávěrky přihlášek
6.-7.září 2024 26.srpen 2024

British Council si vyhrazuje právo kurz zrušit nebo odložit. Kurzovné bude v tomto případě studentům vráceno v plné výši.