Skvělý program na letní prázdniny pro děti ve věku 7-14 let.

Celodenní program v angličtině (1.-5. týden). Dopoledne výuka angličtiny, odpoledne zábava v angličtině (včetně oběda a dvou svačin). Půldenní program (6. týden) s intenzivními lekcemi angličtiny každé ráno ve výukovém centru British Council (včetně dopolední svačiny). 

Program přizpůsobený dvěma věkovým skupinám:

 • mladší děti 7-10 let
 • starší děti 11-14 let

Co děti čeká?

 • Dopoledne výuka angličtiny a po obědě další hodina zaměřená na rozvoj komunikace v angličtině pod vedením našich zkušených učitelů. Děti si zábavnou formou obohatí slovní zásobu, získají jistotu a zdokonalí se v komunikaci v angličtině.

 • Zajištěn je teplý oběd, svačina a nápoje během dne.

 • Zábavný odpolední program v angličtině poskytne dětem mnoho příležitostí ke spontánnímu procvičení angličtiny. Každý týden se bude program trochu lišit, ale převládat budou následující aktivity: sport, výtvarné a tvořivé činnosti, tanec, divadlo.

 • Každý týden bude mít své hlavní téma a tomu budou přizpůsobeny všechny činnosti včetně odpoledního programu. Pokud přihlásíte své dítě na více než jeden týden, rozhodně se nudit nebude.

 • UPOZORNĚNÍ 6. týden jsou pouze ranní lekce angličtiny.

Náš letní příměstský tábor NENÍ vhodný pro úplné začátečníky. 

Informace o kurzu

 • Místo konání

  Týden 1 - 5 (od 11. července do 12. srpna)

  • Kurzy angličtiny a odpolední aktivity 9:00 - 17:00
  • Prague British International School, Vlastina 19, Praha 6

  Týden 6 (od 15. do 19. srpna)

  • Jen program s výukou angličtiny: 9:00 - 12:15.
  • British Council Prague, Politických vězňů 13, Praha 1
 • Organizace výuky

  Týden 1 - 5 (od 11. července do 12. srpna)

  • Dopoledne výuka angličtiny plus další hodina po obědě zaměřená na rozvoj komunikace v angličtině
  • Odpoledne zábavný program v angličtině kombinující sport, výtvarné a tvořivé activity, tanec, divadlo

  Týden 6 (od 15. do 19. srpna)

  • Dopolední výuka angličtiny 9:00 - 12:15 včetně drobného občerstvení
 • Jak se přihlásit

  Věk 7 až 14 let - Vyplňte prosím online přihlášku

  Věk 11 až 14 let - Registrujte se prosím na rozřazovací test

  (Děti, které již navštěvují naše kurzy, test angličtiny nepotřebují.)

 • Ceny příměstského tábora a slevy

  Týden 1 – 5 (od 11. července do 12. srpna):

  • 9,200 Kč / týden
  • 8,500 Kč / týden – při registraci do 30. dubna 2021

  Týden 6  (od 15. do 19. srpna) (pouze ranní hodiny angličtiny):

  • 4,950 Kč / týden 
  • 4,250 Kč / týden – při registraci do 30. dubna 2021

  Slevy: (nelze kombinovat)

  • 5% pro současné studenty kurzů British Council
  • 5% při jednorázové platbě za 2 týdny
  • 10% při jednorázové platbě za 3 a více týdnů
  • 5% pro sourozence (na 1 týden kurzu)

  (Cena zahrnuje výuku, obědy, nápoje a občerstvení a výukové materiály a pomůcky).

Příměstský tábor
Praha

  Dny Čas Datum
Týden 1 pondělí - pátek 09.00 - 17.00 11.-15. července
Týden 2 pondělí-pátek 09.00 - 17.00 18.-22. července
Týden 3 pondělí-pátek 09.00 - 17.00 25.-29. července
Týden 4 pondělí-pátek 09.00 - 17.00 1.-5. srpen
Týden 5 pondělí-pátek 09.00 - 17.00 8.-12. srpen
Týden 6 pondělí-pátek 09.00 - 12.15 15.-19. srpen

Program a časový rozvrh

Přibližný časový rozvrh tábora.
Program se může týden od týdne lišit:

09.00-12.15  lekce angličtiny včetně přestávek 
12.15-13.00 oběd 
13.00-14.00 aktivity zaměřené na rozvoj komunikace v angličtině
14.00-17.00 odpolední program

Nejčastější dotazy

Jak bude zajištěno bezpečí a ochrana zdraví mého dítěte v souvislosti s onemocněním Covid 19?  

Aby se vaše dítě mohlo tábora zúčastnit, žádáme, aby splňovalo jednu z níže uvedených podmínek:

 • laboratorní potvrzení negativního RT-PCR testu ne staršího než 7 dnů; NEBO
 • laboratorní potvrzení negativního POC antigenu ne staršího než 72 hodin; NEBO
 • osvědčení o očkování; NEBO
 • dítě bylo nemocné a skončilo s karanténou a první pozitivní PCR nebo POC test na antigen není starší než 180 dnů (nutné potvrzení od lékaře).

Pokud dítě dorazí do tábora bez výše uvedeného, budete požádáni, abyste ho vzali na testovací centrum a vrátili se s potvrzením.

NEPOSÍLEJTE prosím dítě na tábor v případě, že: 

 • je v současné době v karanténě nebo  
 • bylo během posledních 14 dnů v kontaktu s osobou, která mohla být vystavena nemoci Covid-19 nebo
 • je nachlazené, trpí horečkou, dušností nebo příznaky podobnými chřipce

Z naší strany bude zajištěno následující:

 • dezinfekční prostředek na ruce bude k dispozici při vstupu/u východu do učeben a prostor pro aktivity (dítě si může přinést vlastní dezinfekční prostředek do učebny)
 • přestávky budou rozloženy tak, aby se minimalizoval kontakt mezi skupinami studentů
 • učebny a vybavení se budou uklízet v průběhu celého dne 
 • všechny aktivity budou připravené tak, abychom zajistili zdraví a bezpečí dětí (např. děti budou pracovat v menších skupinách v bezpečné vzdálenosti, sportovní vybavení bude po každém použití dezinfikováno)
 • toalety a často používané povrchy se budou pravidelně uklízet
 • velikost tříd bude přizpůsobena tak, abychom zajistili dodržování požadované vzdálenosti mezi jednotlivci
 • Kylie Malinowska (Young Learner Coordinator pro British Council a zodpovědný pracovník pro letní tábor) bude zodpovědnou osobou za nařízení ohledně Covid-19.
 • všichni učitelé a asistenti budou vyškoleni tak, abychom zajistili bezpečí dětí po celou dobu tábora.
 • Anna Gurariy (Summer Camp Coordinator) bude na místě a bude schopna poradit dětem (v češtině), pokud se kdykoli cítí nebezpečně nebo nejistě.

Ve třídě není povinností roušku nosit, pokud Vaše dítě zachová vzdálenost 2 metry mezi jednotlivci, k čemuž budou třídy náležitě připravené a uspořádané.

Během venkovních a sportovních aktivit odpoledne není povinností roušku nosit, ale je nutné zachovat vzdálenost mezi jednotlivci a být ohleduplný k ostatním po celou dobu. 

Budeme se řídit pokyny a doporučeními příslušných ministerstev České republiky a našich poradců, abychom zajistili vašemu dítěti ten nejlepší (a nejbezpečnější) možný zážitek na letním táboře. Pokud se doporučení změní, aktualizujeme naše pokyny a informujeme všechny rodiče, děti a zaměstnance. 

Jaký je program tábora?

Program se skládá ze 3 dopoledních vyučovacích hodin a jedné odpolední hodiny konverzace a komunikace, které jsou vedeny v angličtině kvalifikovanými a zkušenými učiteli British Council.

Naši Secondary studenti se budou moci účastnit našeho programu Connecting Cultures - navazování kontaktů se studenty z celé EU a Ameriky.

V 6. a 7. týdnu budeme mít na Bredovském dvoře pouze ranní anglický program.

Děti si zdokonalí svou anglickou komunikaci a posílí sebevědomí, stejně jako prohloubí své znalosti a slovní zásobu. Poté každé odpoledne následují aktivity v angličtině. Kurzy se zaměří na komunikaci v angličtině a dovednosti poslechu a mluvení.

Vzdělávací program naší letní školy je postaven na učení v rámci projektů a pracuje s dovednostmi 21. století. Témata jednotlivých lekcí jsou zábavná a vzájemně propojená s celotýdenním zaměřením. 

Co se moje dítě naučí?

Dítě získá sebedůvěru a plynulost při používání angličtiny. Rozšíří si slovní zásobu, upevní gramatiku a zároveň získá pozitivní zkušenost z výuky angličtiny, která jej bude motivovat při dalším studiu. Děti také získají nové poznatky, zkušenosti a nové kamarády. Odpolední aktivity sportovního a vzdělávacího charakteru budou vedeny také v angličtině, aby si studenti mohli nadále prohlubovat své jazykové dovednosti. 

Jak je zajištěn dohled?

Na všechny děti bude ve škole vždy dohlížet dospělý. Vždy zde bude dohlížející učitel a odpovědní asistenti, kteří budou dohlížet na oběd a přestávky. Odpolední aktivity povedou buď hostující odborníci, nebo učitelé se zkušenostmi v dané oblasti s vhodnými asistenty.

Co když bude dítě nemocné nebo se zraní? 

Při registraci Vás požádáme o vyplnění dotazníku a uvedení všech údajů o zdravotním stavu, popřípadě kontakt na ošetřujícího lékaře. Budeme od Vás také potřebovat dvě kontaktní telefonní čísla, abychom Vás v případě drobného poranění dítěte nebo v případě, že se nebude cítit dobře, mohli kontaktovat a konzultovat s Vámi další postup. Po celou dobu bude přítomen asistent, který je vyškolen k poskytování první pomoci. Stane-li se něco vážnějšího, neprodleně zavoláme nejdříve záchrannou službu a bezprostředně poté Vás budeme informovat. Pokud dítě bude vykazovat symptomy chřipky nebo jiného infekčního onemocnění, bude umístěno do karantény a rodiče budou kontaktováni, aby si jej ihned vyzvedli. 

Dá se v areálu školy nebo jejím okolí parkovat?

Na místě není parkoviště, nicméně před vchodem do školy je místo s omezenou dobou parkování na 15 minut, které můžete využít při předávání a vyzvedávání dítěte. 

Jak bude probíhat předání a registrace v pondělí s ohledem na Covid-19?

Registrace bude probíhat u oddělených stolů. Žádáme rodiče o dodržení bezpečných vzdáleností a aby přistupovali ke stolu jednotlivě. Během předání dětí a registrací v pondělí je nutné mít roušku. Respektujte prosím ostatní rodiny a dodržujte vždy bezpečnou vzdálenost mezi jednotlivci. Vyplněné a připravené dokumenty urychlí celý proces.

Je škola dostupná MHD?

Nejbližší stanice metra je „Veleslavín“. Poté se můžete dopravit tramvajovými linkami 20 a 26 na zastávku „Divoká Šárka“, odtud je to 600 metrů chůze do areálu školy, adresa je Vlastina 500/19, Praha 6 - Liboc. Též je možné využít autobusové linky 225 ze stanice metra „Veleslavín“ přímo na zastávku „Vlastina“, která je od školy vzdálena asi 100 metrů.

Jakou kvalifikaci mají učitelé?

Všichni naši vyučující jsou lektoři s mnohaletou praxí ve výuce dětí a dospívajících a mají příslušnou kvalifikací. Mají také speciální kvalifikaci na výuku angličtiny jako druhého jazyka pro děti a mládež.

Jaký je odpolední program?

Podrobný program se může každý týden mírně lišit, ale jeho součástí jsou činnosti jako divadlo, sport a hry, kriket, hip hop, hudební divadlo, jóga, umění a řemesla, fotografování a maškarní průvod každý pátek. Kdykoli to bude možné, sportovní aktivity a fotografování se budou konat venku.

Jak jsou organizovány obědy a svačiny?

Každý den bude podáván teplý oběd zajištěný našimi cateringovými partnery. Ke svačině bude ovoce a sladké či slané pečivo. Voda a šťáva budou k dispozici po celý den.

Co když má dítě speciální dietu?

Před nástupem nás prosím informujte o případných alergiích a dietních požadavcích. Následně vás budeme informovat, zda jsme schopni požadavkům vyhovět.

Může si dítě přinést vlastní jídlo?

Ano může, ve vhodném obalu. V případě vlastní stravy, ale není možné poskytnout slevu z kurzovného. Děti si samozřejmě mohou přinést i vlastní svačinu. Připomínáme, že nejsme bohužel schopni zajistit možnost ohřevu doneseného jídla.

Co musím přinést první den?

 • prohlášení o zdravotním stavu dítěte (bezinfekčnost a prohlášení podepsané zákonným zástupcem) spolu s kopií kartičky pojištěnce. Tyto dokumenty nemusí být podepisovány dětským lékařem
 • pokud vaše dítě užívá léky, podepište je a zřetelně uveďte dávkování a pokyny
 • důkaz negativního testu nebo očkování
 • registrační formulář
 • položky níže

Všechny zmíněné dokumenty musíte předat první den ráno při registraci. Počítejte tedy prosím s časovou rezervou pro vyřízení všech formalit.

Co si musí dítě přinést s sebou?

 • sportovní obuv do tělocvičny
 • sportovní obuv na ven
 • pohodlné oblečení vhodné do tělocvičny i na ven
 • čepici, sluneční brýle, ochranný krém proti slunci
 • malý batoh a lahev na pití označené jménem (upozorňujeme, že z důvodu Covid-19 nebudeme během přestávek na svačiny a oběd nabízet sklenice na pití. Na místě samozřejmě budou, ale primárně je potřeba dítěti dát vlastní lahev na pití)
 • upozorňujeme, že kvůli omezením Covid-19 nebudeme tento rok nabízet sdílené psací potřeby. Děti si proto musí všechny psací potřeby donést: tužky, ořezávátko, gumu, pravítko, nůžky, lepidlo.
 • 2 roušky na obličej v plastovém obalu označeném jménem.

V kolik hodin mohu dítě přivést? 

Děti prosím přivádějte ráno mezi 08:15 a 09:00 hod. Táborový program začíná v 09:00. První den tábora doporučujeme přijít o něco dříve, protože musíme provést nezbytné administrativní úkony. 

Připomínáme, že bezpečnost vašich dětí je naší prioritou. Rodičům, příbuzným a jiným dospělým osobám, které nejsou našimi učiteli nebo asistenty tudíž nebude umožněn vstup za registrační přepážku. U registrace bude umístěna nástěnka s fotografiemi jednotlivých tříd, jejich učitelů a asistentů, abyste věděli, ve které skupině vaše dítě je a kdo jej má na starosti.

V kolik hodin mohu dítě vyzvednout?

Děti vyzvedávejte v 17:00. Prosíme, přijďte včas, protože po 17 hodině nejsme schopni zajistit dozor. 

Stejně jako při příchodu ráno prosím dodržujte odstup od ostatních rodin. Před školou bude proto při vyzvedávání dětí vymezené místo pro každou třídu. Naši asistenti umožní odchod dětem pod 11 let pouze v doprovodu rodiče nebo jeho zástupce (který již dosáhl 14 let). 

Standardně není možné, aby děti odcházely dříve než 16:50. Ve výjimečných případech bude dřívější odchod umožněn, pokud bude mít dítě podepsané prohlášení.

Kontaktní číslo:

Budete-li potřebovat informace ohledně registrace, kontaktujte prosím recepci British Council. Během samotného letního tábora bude možné kontaktovat přímo službu v místě tábora na čísle 770 134 289 (např. při pozdním příchodu). Číslo bude v provozu od 12. 7. 2022.

Co raději nechte doma: 

Jakékoliv cennosti, šperky a velké finanční obnosy. Hodnotné věci a veškeré oblečení doporučujeme opatřit jmenovkou. 

Mobilní telefony:

Žádáme, aby děti nepoužívali mobilní telefony během příměstského tábora. Budou tak mít nejlepší možnou zkušenost a kvalitní interakci s dalšími dětmi a personálem.

Zrušení registrace:

Jakmile se zaregistrujete do kurzu, můžete jej zrušit pouze za následujících okolností:

 • při zrušení provedeném do 21 kalendářních dnů před zahájením kurzu bude účtován administrativní poplatek 500 Kč za každou žádost o vrácení peněz. 
 • při zrušení učiněném méně než 21 kalendářních dnů před zahájením kurzu, ale více než 7 dní před zahájením kurzu bude vrácena částka ve výši 50%, snížená o administrativní poplatek 500 Kč. 
 • při zrušení registrace méně než 7 dní před začátkem tábora je účtován storno poplatek ve výši 100% kurzovného. 
 • je možné převést daný kurz (na místo zrušení kurzu) do jiného týdne za předpokladu, že jsou v daném týdnu ještě volná místa. O tento převod je třeba požádat do 12:00 hodin nejpozději ve čtvrtek před zahájením kurzu. Za žádosti přijaté po 30. dubnu 2022 bude účtován administrativní poplatek 500 Kč.
 • při zrušení registrace ze zdravotních důvodů méně než 7 dní před začátkem tábora, je účtován storno poplatek 1000 Kč. 
 • zrušení ze zdravotních důvodů – po zahájení kurzu (v daném týdnu) bude každý zúčastněný den účtován a bude Vám vráceno 50% poplatku za nenavštívené dny. Bude účtován administrativní poplatek 500 Kč.
 • zrušení účasti ze zdravotních důvodů je třeba doložit lékařským potvrzením. 
 • pokud vaše dítě během dne onemocní nebo je posláno domů kvůli projevům například příznaků koronaviru, není možné vrátit peníze za daný den, ale může být vráceno 50% poplatku za nenavštívené lekce (ze zdravotních důvodů). Bude účtován administrativní poplatek 500 Kč. 
 • pokud je vaše dítě posláno domů kvůli nepřijatelnému chování, např. že neustále odmítá plnit pokyny učitele nebo ohrožuje ostatní studenty, nebude mu vrácena žádná náhrada.

Vrácení peněz nebo kredit bude poskytnut až po obdržení British Council originálu potvrzení o zaplacení připojeného k vaší písemné žádosti.

Změny programu kurzu:

V případě nedostatečného počtu studentů na začátku kurzu (minimálně 6 studentů) si British Council vyhrazuje právo kurz zrušit. Při zrušení kurzu bude vrácena plná částka za kurz.

V případě, že British Council není schopen zajistit prezenční letní tábor kvůli vládním omezením ohledně šíření Covid-19, dalšímu nucenému uzavření vládou nebo z důvodu vyšší moci, bude mít klient nárok na vrácení peněz.