Dodatečná zdravotní a bezpečnostní opatření

Děkujeme Vám za trpělivost běhěm tohoto náročného období. Opět nastal čas soustředit se na Vaše učební cíle, a proto se na Vás nebo Vaše děti budeme brzy těšit v našem výukovém centru. 

Připravili jsme dodatečná zdravotní a bezpečnostní opatření jak v našem výukovém centru tak i v prostorách, kde provozujeme zkoušky.

Opatření v našich výukových centrech

Vaše zdraví je naší prioritou, a proto abychom zajistili dostatečné bezpečí našich studentů jsme zavedli níže uvedená opatření v souladu s vládními nařízeními:

 • Dezinfekce na ruce bude k dispozici u vchodu/východu z výukového centra (pro vlastní pocit bezpečí si můžete přinést ještě svou dezinfekci na ruce pro použití ve třídě).
 • Přestávky mezi hodinami budou rozloženy tak, aby byl minimalizován kontakt mezi skupinami studentů z různých tříd.
 • Toalety a povrchy vystavené častým dotekům jsou pravidelně dezinfikovány.

Opatření v prostorách, kde provozujeme zkoušky

Zdraví kandidátů i našeho presonálu je pro nás prioritou. Před otevřením jsme se ujistili, že:

 • Dodržujeme opatření stanovená vládou České republiky a zároveň interní pravidla British Council.
 • Zkouškový personál byl důkladně proškolen a ví, jakými opatřeními se má řídit.

V rámci pořádání zkoušek jsme zavedli následující opatření:

 • Prostory konání zkoušek jsou vždy pečlivě uklizeny a vydezinfikovány.
 • V případě počítačové verze dezinfikujeme před každou zkouškou klávesnice a další vybavení.
 • Zkouškový personál bude mít na sobě roušky.
 • Kandidáti budou vyzváni, aby ve společných prostorách nosili roušky (např. u registrace) a zároveň aby dodržovali dvoumetrové rozestupy.
 • Kandidáti mohou mít během zkoušky latexové rukavice.
 • K dispozici bude dezinfekce na ruce a kandidáti budou vyzváni, aby ji pravidelně používali, případně aby si řádně myli ruce mýdlem.
 • V rámci bezpečnostních opatření budou kandidáti požádáni, aby si přinesli vlastní psací potřeby.

Podívejte se také na