dívka a chlapec ve školních uniformách s nadšením sledují představení
Date
Pátek 11. března 2016 - 9:00
Místo konání
V rámci akcí ShakespeareLives

British Council ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a AMATE – Asociací metodiků cizích jazyků pořádá celostátní konferenci How to Teach Shakespeare

Konference se koná při příležitosti 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara a je zaměřena na zařazení jeho děl do výuky anglického jazyka.
Stěžejní přednášku přednese prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
Navazující prezentace a workshopy budou mít praktický charakter a budou zaměřeny na aktivity a tipy pro výuku.
Konference je určena především vyučujícím cizích jazyků v základním a středním vzdělávání.   

Účast na konferenci je bezplatná, občerstvení je zajištěno. Jednacím jazykem je čeština s výjimkou workshopů British Council, které budou v anglickém jazyce (úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Program:

  8.30 Registrace účastníků, káva/čaj

  9.15 Zahájení konference - zástupce MŠMT ČR, NÚV, British Council v ČR

  9.30 Prof. Martin Hilský - „Shakespeare a jeho doba“

10.45 Přestávka na kávu

11.00 Workshop (OUP) - Shakespearean acitivities

11.30 Příklady dobré praxe, realizované projekty k tématu (DZS)

12.00 Prezentace výukových materiálů a jejich využití ve výuce (British Council)

12.30 Podněty z pléna, diskuze dopoledního programu

12.40 Občerstvení a přesun na workshopy

13.25 Paralelní workshopy

13.25 – 15.15 Shakespeare Made Easy, Jat Dhillon (British Council)

13.25 – 14.10 Practical Shakespare for Beginners, M.Čaňková

Změna programu vyhrazena. 

ShakespeareLives

 

Partneři konference

Přednášející

portrét Prof. Martina Hilského

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

prof. Martin Hilský je anglista, překladatel, esejista a profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Patří k předním českým překladatelům Shakespearova díla. Je držitelem řady významných ocenění (např. Řád britského impéria, Státní cena za překladatelské dílo, Medaile Za zásluhy, Cena Toma Stopparda, Cena Josefa Jungmanna, Medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy, Česká hlava).