Shakespeare Lives byl celoroční program akcí oslavujících život a dílo Williama Shakespeara u příležitosti 400. výročí jeho úmrtí v  roce 2016.