Group registration of students

British Council nabízí svým studentům obohacující a podnětné prostředí pro výuku anglického jazyka. Studentům pomáháme naplno využít jejich potenciál, respektujeme jejich osobnost a podporujeme je v tom, aby se aktivně účastnili výukového procesu.

Jako organizace budující mezikulturní vztahy se snažíme o to, aby výuka jazyka byla důležitým aspektem naší činnosti. Způsob naší výuky odráží naše firemní hodnoty. Budujeme pozitivní vztahy a vytváříme inkluzivní a otevřené vzdělávací prostředí založené na vzájemném respektu a porozumění.

Naše osnovy umožňují všem studentům kontinuitu a růst bez ohledu na to, v jakém věku se začnou s British Council angličtinu učit.

NÁŠ PŘÍSTUP K VÝUCE

Studenti British Council dosahují při výuce anglického jazyka dobrých výsledků, protože učitelé...

 • stanovují realistické cíle společně se studenty,
 • informují studenty o cíli a účelu jednotlivých výukových aktivit,
 • vytvářejí pozitivní a inkluzivní vzdělávací prostředí, ve kterém se studenti učí společně i jeden od druhého a při výuce se nebojí používat angličtinu,
 • připravují zajímavé hodiny a motivujícím a relevantním obsahem,
 • pomáhají studentům rozvíjet jejich mezikulturní povědomí a porozumění,
 • pomáhají studentům získat kladný a trvalý postoj ke studiu angličtiny,
 • používají různé pomůcky a techniky, které odpovídají potřebám jednotlivých studentů,
 • pomáhají studentům najít nejvhodnější způsob, jak se stát úspěšným a nezávislým studentem,
 • pravidelně hodnotí jejich studijní výsledky a povzbuzují je,
 • poskytují včasnou a konstruktivní zpětnou vazbu o studijních výsledcích,
 • doporučují studentům, aby se zamýšleli nad svým učením a sledovali dosažené výsledky.

NAŠE POSLÁNÍ

British Council vytváří mezinárodní příležitosti pro občany Spojeného království i dalších zemí a buduje důvěru po celém světě.

NAŠI UČITELÉ

Pro výuku angličtiny si vybíráme učitele, kteří mají mezinárodně uznávanou kvalifikaci, znalosti, dovednosti a zkušenosti potřebné pro rozvoj komunikačních dovedností a učebních strategií u studentů.

Naši učitelé se soustavně věnují profesnímu vzdělávání, které je cíleně podporováno zkušeným akademickým týmem. Každému studentovi se tak dostane kvalitního vzdělání.

BEZPEČNÉ A INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ

Dbáme na to, aby byli všichni studenti a případně i jejich rodinní příslušníci zapojeni do výukového procesu, aby se ve výuce cítili bezpečně a byli respektováni.

Dbáme na bezpečnost fyzického i digitálního prostředí.

Naše organizace má nastavena přísná pravidly bezpečnosti, chování a diverzity. British Council je držitelem certifikátu bezpečného prostředí pro děti (Keep Children Safe Certification).