How to use Aptis

Jakým způsobem můžete Aptis využít?

 • O realizaci testování se postaráte Vy: Poskytneme Vám vše, co budete pro provedení testu potřebovat dle Vašich časových dispozic. Můžete sami sledovat pokrok a vytvářet vlastní zprávy.
 • O realizaci testování se postaráme my: Pokud Vaše firma či organizace nebude mít čas na zajišťování testování, pak se o kompletní proceduru postaráme my: od nastavení počítačů až po předložení výsledků. Můžeme rovněž dohlížet na průběh testování a zaručit, že budou dodrženy zkouškové podmínky.

VÝSLEDKY

U každé testované dovednosti je uvedeno skóre (0-50), což lze využít pro srovnání jednotlivých kandidátů. Tímto způsobem lze rovněž hodnotit pokrok daného kandidáta v případě opakování testu.

Můžete si vybrat, zda budou výsledky prezentovány jednotlivě nebo skupinově. To Vám umožní analyzovat dosažený výkon u jednotlivců i celých oddělení.

 

Realizace testu

 NA POČÍTAČI

 • test můžete dělat na Vašem pracovišti dle Vašich možností 
 • test můžete dělat na počítači nebo tabletu
 • test nemusí skládat všichni naráz, záleží na možnostech jednotlivých pracovníků a Vaší organizace
 • test lze rovněž stáhnout a udělat kdykoli i bez připojení k internetu
 • výsledky jsou k dispozici rychle
 • jedná se o cenově výhodný způsob provedení testu.

 

Rychlé nastavení testu a získání výsledků

Nabízíme řešení odpovídající Vašim potřebám; výsledky testu jsme schopni dodat do 48 hodin od provedení testu. Mluvený a písemný projev hodnotí odborníci British Council.

CENOVĚ VÝHODNÉ 

Aptis je chytrou investicí, která představuje přidanou hodnotu k Vašemu podnikání, ať už chcete hodnotit jazykové dovednosti svých potenciálních nebo stávajících zaměstnanců.

 • Test si můžete vybrat dle Vašich potřeb a zaměřit se pouze na to, co Vás zajímá.
 • Objednáním většího množství testovacích balíčků můžete získat slevu.
 • Opakované testování zaměstnanců snižuje náklady na testování. Náš systém je ideální pro hodnocení jazykového pokroku v průběhu času.

Flexibilita pro Vaše obchodní potřeby

 • Zaměřte se na jazykové dovednosti podle svých potřeb (výběr z psaní, čtení, mluveného projevu nebo poslechu) nebo si rovnou vyberte všechny čtyři najednou. Test lze tak přizpůsobit oboru, ve kterém působíte: například obchodu, cestovnímu ruchu či vzdělávání.
 • Zaměřte se na oblast podnikání, která je pro Vás aktuální: například zachování konkurenceschopnosti či ochrana pověsti.

Rovné příležitosti pro všechny

Aptis nabízí kandidátům rovné příležitosti k tomu, aby ukázaly své jazykové dovednosti v angličtině. Test byl speciálně vyvinut, aby respektovat různá kulturní prostředí a zajistil spravedlivý průběh pro všechny kandidáty.

Existuje několik verzí zkouškových otázek testu Aptis; testy jsou neustále doplňovány novými materiály. To znamená, že dvě zkoušené osoby sedící vedle sebe nebudou mít stejné otázky.

Hodnocení je přesné a spolehlivé

Hodnocení angličtiny se věnujeme déle než 70 let.

Systém hodnocení testu Aptis je přesný a spolehlivý. Písemný a mluvený projev je hodnocen zkušenými examinátory. Výzkum prokázal, že v případě vícenásobného hodnocení písemné a ústní část testu, obdrží daný kandidát velmi podobné výsledky, i když byl hodnocen různými zkoušejícími. Navštivte naše stránky věnované výzkumu, kde najdete podrobnosti o vědecké práci, na základě které provádíme testování jazykových dovedností.

Výsledky testu odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (SERR). Výsledkem testu je dosažená úroveň pro každou testovanou dovednost (A1-C). Pokud si necháte otestovat všechny čtyři jazykové dovednosti, obdržíte i celkovou úroveň dle SERR. Hodnocení dle SERR se používá po celém světě jako referenční rámec jazykového hodnocení.