What is Aptis
  • Aptis poskytuje spolehlivé a přesné výsledky o jazykových dovednostech v angličtině v rámci Vaší organizace. Na základě těchto výsledků můžete přijímat lepší rozhodnutí o náboru, rozvoji a školení zaměstnanců.
  • Aptis je flexibilní a dostupný, své zaměstnance můžete hodnotit rychle a za přijatelnou cenu.
  • Tento test Vám rovněž umožňuje přesně hodnotit ty dovednosti, které jsou pro Vás zásadní, a rychle získat výsledky.

JAK JE TEST STRUKTUROVÁN?

  • Aptis testuje gramatiku, slovní zásobu a jazykové dovednosti (mluvený projev, psaní, čtení a poslech). Každá zkoušená osoba absolvuje gramatický test a test slovní zásoby a následně test z jazykové dovednosti dle Vašeho výběru.
  • Testy začínají obecnými otázkami a postupují ke složitějším úkolům. Každá část testu hodnotí úroveň jazykových dovedností na škále A1-C

JAK VYBRAT TEST APTIS, KTERÝ POTŘEBUJETE??

Můžete si vybrat, zda chcete otestovat všechny dovednosti (mluvený projev, psaní, čtení a poslech) nebo jen ty, které jsou pro Vaši organizaci zásadní.

Pokud jste například manažer lidských zdrojů zodpovědný za nábor zaměstnanců pro vnější komunikaci, Vaší prioritou bude hodnocení mluveného a psaného projevu v angličtině. Pokud však máte v úmyslu hodnotit jazykovou všestrannost svých učitelů, pak se pravděpodobně zaměříte na všechny čtyři dovednosti: mluvený projev, psaní, poslech a čtení.

Rádi Vám poradíme, jak využít Aptis co nejlépe.

Ať už potřebujete hodnocení pro účely náboru, rozvoje či školení zaměstnanců, Aptis je pokrokovým jazykovým hodnotícím nástrojem, který splní Vaše očekávání.

Kolik test aptis stojí

Cena testu se liší v závislosti na počtu kandidátů a zvolených komponentů. Obecně se pohybuje mezi 450 - 1600 Kč. Pro více informací nás prosím kontaktujte na adrese: aptis@britishcouncil.cz

Varianty testu Aptis

Testy si můžete přizpůsobit svým potřebám, aby byly výsledky relevantní, spolehlivé a přesné.

   Aptis General (Aptis všeobecný modul)

Všeobecný test Aptis je základní hodnotící test. Tento test lze přizpůsobit otřebám Vaší firmy či organizace,  může se například zaměřovat na konkrétní odvětví (např. obchod nebo cestovní ruch) nebo na specifické dovednosti, které chcete otestovat.

   Aptis for Teachers (Aptis pro učitele)

Aptis pro učitele je navržen speciálně pro ty, kteří pracují v oblasti vzdělávání s cílem zvýšit kvalitu výuky v rámci Vaší organizace.

Zjistěte si více informací o testu Aptis for Teachers.

   Aptis for Teens (Aptis pro mládež)

Aptis pro mládež je všeobecný jazykový test zaměřený na věkovou kategorii 13 až 15 let. Test byl navržen tak, aby vyhovoval potřebám mladších studentů při rozvíjení jejich jazykových dovednosti. 

Zjistěte si více informací o testu Aptis for Teens.

Externí odkazy