Poplatek za příslušný seminar, prosím, uhraďte bankovním převodem:

Číslo účtu The British Council: 2048040318 / 2600 (Citibank)
Var. symbol: 40065001
(IBAN: CZ4926000000002048040318, BIC code: CITICZPX)

Do zprávy pro příjemce uveďte název, termín a místo konání semináře.

Poplatek uhraďte nejpozději 7 dní před konáním semináře.

Po obdržení platby Vám zašleme potvrzení o zaplacení registračního poplatku.