CO JSOU GLOBAL STUDY AWARDS?

Naší snahou je podpora mladých lidí v tom, aby v rámci vysokoškolského vzdělávání vyjížděli studovat do zahraničí a měli tak příležitost poznávat nové země, kulturu a jazyk. Proto jsme se ve spolupráci s ISIC Association a StudyPortals rozhodli spustit celosvětový projekt The Global Study Awards. Studium v zahraničí totiž vnímáme jako pozitivní životní zkušenost, díky které získají studenti šanci rozšířit si obzory v osobním i profesním životě. Doufáme také, že touto cestou pomůžeme podpořit mezikulturní vztahy a vzájemnou toleranci.

JAK PROJEKT FUNGUJE?

Celkem nabízíme 6 cen:

 • 4 vítěze vybereme v podzimním kole (pro začátek studia v termínu od 1. srpna do 31. října 2017)
 •  2 vítěze vybereme v jarním kole (pro začátek studia v období od 1. ledna 2017 do 31. března 2018)

Jednotlivé příspěvky vyhodnotí porota složená ze zástupců partnerů soutěže. Nejlepší kandidáti, kteří se dostanou do užšího výběru, budou pozváni k osobnímu pohovoru. Vítězové budou oznámeni do 3 měsíců od uzávěrky přihlášek.

Maximální výherní částka pro jednotlivé kandidáty je 10,000 GBP.

Finanční odměna bude v první řadě vyplacena formou uhrazení školného, a to přímo vzdělávací instituci, kterou si kandidát zvolil.

Pokud je školné nižší, než výše maximální nabízené částky 10 000 GBP, zbývající částka může být vyplácena formou denních diet, a to maximálně po dobu 52 týdnů od termínu, kdy se student poprvé zaregistroval ve vybrané instituci. 

Jak se přihlásit?

Přihlášky do jarního kola jsou k dispozici zde.

Uzávěrky přihlášek:

 • 27. listopadu 2017 pro studenty, kteří plánují začátek studia na jaře 2018 

Koho hledáme?

Ceny Global Study Awards mají za cíl podporovat nadané a motivované studenty, kteří prokáží, že:

 • mají snahu díky dosaženému studiu pozitivním způsobem přispívat společnosti
 • chtějí budovat a rozvíjet svoji kariéru
 • mají upřímný zájem o rozvoj mezikulturních vztahů

Očekává se, že úspěšní kandidáti se budou zapojovat do společných aktivit institucí British Council IELTS, ISIC a StudyPortals a budou ochotni podělit se o svoje zážitky s ostatními studenty. Do soutěže se mohou zapojit potenciální studenti z celého světa. Výhra v soutěži umožní úspěšným kandidátům studium v zahraničí na kterémkoli zvoleném oboru bakalářského nebo postgraduálního studia. Výhru v soutěži nelze použít pro studium v tuzemsku.

Kdo se může přihlásit?

Kandidáti musí splňovat tyto podmínky:

 • v době začátku studia dosáhnout věku minimálně 18 let
 •  mít složenou zkoušku IELTS v jednom z center British Council, a vlastnit certifikát (Test Report Form - TRF) s datem vystavení od 1. června 2016
 • v době podání přihlášky mít platnou studentskou kartu ISIC (International Student Identity Card) nebo IYTC (International Youth Travel Card)
 • mít v plánu zapsat se do denního programu bakalářského nebo postgraduálního studia v zahraničí, se začátkem na podzim roku 2017 nebo na jaře roku 2018
 • poskytnout dopis o přijetí vydaný příslušnou institucí nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek 
 • napsat krátké pojednání o svých studijních zkušenostech na portál STeXX.com.

 Přihlášky musí být vyplněny v anglickém jazyce.