Date
Pondělí 23. října 2023 -
16:00 do 20:00
Místo konání
Kampus Hybernská

Co přinesla doba fosilní a jak se připravit na dobu solární? Řešení zlomového období v energetice přiblíží chemik Michael Londesborough, fyzik Antonín Fejfar a ekonom Pavel Řežábek.

Akci pořádáme ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v rámci mezinárodního projektu Stronger Together for Social Cohesion – Držme spolu.

Na krátké přednášky expertů naváže volná diskuze a malé občerstvení. 

Vstup zdarma, včasná registrace doporučena.

16:00 - Michael Londesborough – odhalí tajemství CO2 a jeho koloběh v přírodě, vysvětlí, co nám přinesla doba fosilních paliv –  výhody a nevýhody.

  • Dr. Michael Londesborough, Ph.D., MBE je špičkový britský chemik, který od roku 2002 působí v ČR v ÚACH AV ČR v Řeži u Prahy. Absolvoval chemii na University of Leeds ve Velké Británii a tam také získal titul Ph.D. Specializuje se na výzkum boranů a boranových laserů a souběžně se věnuje popularizaci vědy. Spolupracuje na projektech British Council a UK (FameLab), České televize (pořad PORT – rubrika Michaelův experiment), atd. Zpřístupňování vědy široké veřejnosti považuje za důležitou součást práce vědce, věnuje se vyučování mladých lidí a posilování mezinárodních vztahů mezi mladými vědci. Je držitelem celé řady významných vědeckých ocenění, autorem často citovaných vědeckých článků a v roce 2009 jej AV ČR ocenila také za popularizaci vědy Medailí Vojtěcha Náprstka. Letos za svou dosavadní práci získal Řád britského impéria: Member of British Empire (MBE). 

 17:00 - Antonín Fejfar – přiblíží historii vývoje fotovoltaiky až k vysoce účinným slunečním článkům a co pro nás znamená nastupující doba solární.  

  • RNDr. Antonín Fejfar, CSc. je špičkový český fyzik, který působí ve Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Specializuje se na fyziku tenkých vrstev nanostrukturních polovodičů určených především pro fotovoltaiku a fotoniku. V letech 2011–2021 byl nejdříve místopředsedou a později předsedou Vědecké rady AV ČR pro 1. vědní oblast (o neživé přírodě). Zájem o obnovitelné energie ho přivedl do Komise pro energetiku Akademie věd ČR. Do agendy Akademické rady AV ČR vnesl téma udržitelnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Tuto vědní oblast zpřístupňuje formou přednášek také veřejnosti. Je autorem nebo spoluautorem mezinárodně ceněných vědeckých publikací.

18:00 - Pavel Řežábek – vysvětlí,  jak se energie dostává k lidem, kolik to stojí, jak zakomponovat obnovitelné zdroje do trhu, co k tomu už máme, a co bude ještě zapotřebí.

  • Ing. Pavel Řežábek, PhD. absolvoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Několik let se věnoval výzkumu supravodivosti ve FzÚ AV ČR. Před nástupem do ČEZ (r. 2006) pracoval v různých obchodních a inženýrských pozicích v oblasti průmyslového měření fyzikálních veličin a v oblasti velkých kompresorů a turbín. V divizi Obchod a strategie ČEZ se věnuje analýzám a prognózám energetických trhů a sleduje hlavní faktory, které je ovlivňují: ceny paliv a povolenek CO2, energetický mix, přeshraniční propojení rozvodných sítí, vývoj poptávky, klimaticko-energetická legislativa EU. K energetickým tématům se vyjadřuje na odborných konferencích, v tisku i v rozhlase.