Date
Čtvrtek 8. listopadu 2018 -
18:00 do 19:30
Místo konání
Týden vědy a techniky, Chrudim

Hlavním tématem tohoto setkání s profesorem Martinem Hilským bude čas a jeho běh, jeho neúprosnost, jeho relativita. Martin Hilský nám přiblíží způsoby, kterými William Shakespeare zachytil běh času a s ním spojené přírodní cykly a pomíjivost životů i věcí. Je to jedno z témat, které prostupuje celým Shakespearovým dílem. Co čas znamenal, jak byl vnímán a jak se měřil v renesanční společnosti Shakespearových současníků? Jaký vliv měl na Shakespeara samotného, jeho rodinu a jeho dílo?

Věková skupina: střední školy
Téma: historie, jazyk a literatura

portrét Prof. Martina Hilského

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

prof. Martin Hilský je anglista, překladatel, esejista a profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Patří k předním českým překladatelům Shakespearova díla. Je držitelem řady významných ocenění (např. Řád britského impéria, Státní cena za překladatelské dílo, Medaile Za zásluhy, Cena Toma Stopparda, Cena Josefa Jungmanna, Medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy, Česká hlava).