Prof.PhDr. Martin Hilský, anglista, překladatel a náš přední shakespearolog
©

Marian Vacek

Date
Úterý 7. listopadu 2017 -
17:00 do 18:30
Místo konání
Týden vědy a techniky, Pardubice

Říká se, že W. Shakespeare nastavil zrcadlo světu. Tématem přednášky je však to, co v Shakespearově díle nenajdete: anglická reformace, která jeho život a dílo velmi ovlivnila. Dění v Anglii na přelomu 16. a 17. století je velmi zajímavé. Anglie snaží vyrovnat s novou situací, již nespadá pod nadvládu papeže a hledá nové cesty ke spolupráci s Evropou. Jak tato situace ovlivnila život a tvorbu W. Shakespeara a jaké poučení přináší pro naši současnost?

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. 

Špičkový anglista, překladatel, esejista a profesor anglické literatury (Filozofická fakulta UK). Přeložil do češtiny celé Shakespearovo dílo. Je držitelem řady významných ocenění – např. Řádu britského impéria, Státní ceny za překladatelské dílo, České hlavy, Medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy atd.