Light bulb hanging from the ceiling.
Date
Středa 19. Červen 2019 - 9:00
Místo konání
Multifunkční centrum Gong (malý sál), Dolní Vítkovice, Ostrava

Snažíte se něco změnit ve svém oboru nebo okolí a setkáváte se s kritikou či posměchem? Nebo si toho ostatní cení? Co motivuje lidi, aby začali něco měnit? Jaká je angažovanost obyvatel Moravskoslezského kraje? Existuje pár aktivních jedinců nebo lze podporou zaangažovat mnohem širší vrstvy obyvatelstva? Jaké jsou cesty pro jejich zapojení? Může v tomto ohledu pomoci sociální podnikání, vzdělávání nebo komunitní umění?

Konference je určená všem, kteří se nad těmito otázkami někdy zamýšleli. Upřímně zveme politiky, úředníky, (sociální) podnikatele, ředitele a učitele, (komunitní) umělce, členy nevládních organizací a další. Studenti vítáni!

Součástí konference bude panelová diskuze, na níž přijali pozvání: Ondřej Císař (sociolog, Sociologický ústav Akademie věd ČR), Lindsey Hall (ředitelka organizace Real Ideas Organisation působící v oblasti sociálního podnikání, Velká Británie), Ondřej Hrab (ředitel Divadla Archa působící v oblasti komunitního umění, Praha), Bob Kartous (vedoucí komunikace, organizace Eduin působící v oblasti vzdělávání), Jennie King (programová ředitelka programu People-to-People Central Europe, British Council, Velká Británie), Daniel Rychlík (vedoucí Odboru sociálních věcí Moravskoslezského kraje, Ostrava).

Odpoledne se budou konat semináře a diskuze tematicky zaměřené na tři stěžejní oblasti pilotního projektu People-to-People Central Europe (viz program níže). Projekt je od listopadu 2018 do června 2019 realizován v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a také na Slovensku a v Maďarsku.

Konference bude simultánně tlumočena. 

PROGRAM

9:00 REGISTRACE + OBČERSTVENÍ 

10:00 – 11:30  PANELOVÁ DISKUZE NA TÉMA POTENCIÁL vs. PASIVITA  LIDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

11:30 – 12:45  OBĚD

12:45 – 14:15  WORKSHOPY

WORKSHOP 1 

Sociální podnikání jako nástroj podpory komunitního života  (Lindsey Hall, organizace RIO, zajištěno simultánní tlumočení)

WORKSHOP 2

Jaký má umění potenciál při aktivizaci a propojování lidí?  (Ilona Labuťová, Teatrálie)

WORKSHOP 3 

Vychovává škola z dětí aktivní občany? Jakou roli v tom hraje rozvoj klíčových dovedností? (Tomáš Hazlbauer, Centrum pro demokratické učení) 

14:15 – 15:00 ZÁVĚREČNÉ POSEZENÍ S OBČERSTVENÍM