Chemie lásky a William Shakespeare

Pátek 29. dubna 2016 -
10:00 do 12:00

Prof. Martin Hilský pohovoří o různých podobách lásky, které W. Shakespeare zrcadlí ve svých sonetech. Dr. Michael Londesborough – anglický chemik a popularizátor vědy vysvětlí, co se v našich tělech děje, když pociťujeme žárlivost, lásku nebo chtíč.   

Přednáška je zábavným spojením poezie a chemie a koná se na závěr festivalu Literárního jaro ve Vsetíně.

   

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

prof. Martin Hilský je anglista, překladatel, esejista a profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Patří k předním českým překladatelům Shakespearova díla. Je držitelem řady významných ocenění (např. Řád britského impéria, Státní cena za překladatelské dílo, Medaile Za zásluhy, Cena Toma Stopparda, Cena Josefa Jungmanna, Medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy, Česká hlava).

portrét Prof. Martina Hilského