Michael Londesborough a Martin Hilský
Date
Čtvrtek 12. února 2015 -
17:00 do 23:59
Místo konání
České Budějovice

Na podstatu lásky se podívá Dr. Michael Londesborough, Ph.D., z Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR, který uplatní pohled chemika a vysvětlí, proč a jaké chemické pochody lásku doprovázejí. Profesor Martin Hilský, CSc., nám zprostředkuje pohled Williama Shakespeara a nastíní všechny podoby lásky, jak je Shakespeare zachytil ve svých Sonetech a dramatech.

Přednášející: Dr. Michael Londesborough, Ph.D., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., a prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze