By British Council Czech Republic

27 Červen 2023 - 09:00

There is, there are - how to use them in English, blog image

Jak je to s there is a there are? Ve všech třídách narazíte na studenty, kteří se při této otázce zarazí, vypadají mírně vyděšeně a pak řeknou něco jako:

„It was a lot of people at the concert.“x 
nebo 
„Have a lot of people at the concert“x

Vědí, že je to špatně, a  pamatují, že slovíčka která hledají nejsou vůbec těžká:

There were a lot of people at the concert. ✓

Ale z nějakého důvodu je pro studenty všech úrovní there is a there are výzvou. Je proto dobré se s touto částí gramatiky seznámit pořádně a získat jistotu při jejím používání.

Kdy je používáme?

There is a there are používáme k vyjádření existence něčeho v situacích jako:

„There’s somebody at the door.“

Nebo když se chceme zeptat na existenci něčeho:

„Are there any questions?“

Existují dva tvary – there is a there are, podle toho, zda je předmět v jednotném nebo množném čísle.

Jaká jsou pravidla?

Přítomný čas

Takto tvoříme kladné a záporné věty a otázky v jednotném a množném čísle:

Jednotné číslo Množné číslo
There’s a spider in my room. There are three people waiting.
There isn’t a thing I can do about it. There aren’t any chocolates left.
Is there a reason why you’re late? Are there any more sandwiches?

Použití is nebo are závisí na tom, zda je předmět (který následuje po slovese „být“) v jednotném nebo množném čísle. Podívejte:

There’s an error in your homework.
There are two errors in your homework.

Minulý čas

Když mluvíme o minulosti nebo budoucnosti, tvoříme věty pomocí minulého tvaru slova být v jednotném nebo množném čísle:

Jednotné číslo Množné číslo
There was a spider in my room. There were three people waiting.
There wasn’t a thing I could do about it. There weren’t any chocolates left.
Was there a reason why you were late yesterday? Were there any sandwiches?

Budoucnost a hypotetické možnosti

Podobně můžeme použít budoucí nebo hypotetické tvary (např. will be, be going to, might be), jako:

Jednotné číslo Množné číslo
There will be a party at the end of the course. There will be 500 people at the event.
There is going to be an election next year. There are going to be a lot more happy days like this.
There might not be a microphone for the presentation. There could be some problems with technology, so go prepared.

Will a be going to jsou často zaměnitelné, například v horních dvou řádcích výše.

Výjimky a odchylky

Krátké formy

There is not můžeme zkráceně říct dvěma způsoby:

There isn’t a problem. = There’s not a problem.

Obě výše uvedené formy jsou rovnocenné a obě jsou poměrně běžné. Můžeme také říci:

There’s no problem.

I to se běžně používá. Tato forma je o něco důraznější.

Podobně můžeme zkrátit there are not:

There aren’t any fish in this river.  = There are no fish in this river.

Běžné chyby

Často slyším studenty, jak říkají:

Exists many possible solutions to this problem.x

When you enter the website, appear some options on the screen.x

Takto slovesa exist nebo appear, použít nemůžeme, protože angličtina vždy vyžaduje podmět před slovesem. 

Výše uvedené věty bychom mohli vyjádřit takto:

There are many possible solutions to this problem. ✓
When you enter the website, some options appear on the screen. ✓
When you enter the website, there are some options on the screen. ✓

Další častou chybou je říkat něco jako:

We are five in the group. x

V angličtině to tak obvykle neříkáme. Mnohem obvyklejší je říci:

There are five of us in the group. ✓

Slavné příklady

V písni od Smiths, There Is A Light That Never Goes Out můžete slyšet text:

„Take me out tonight, where there’s music and there’s people and they’re young and alive.“

Všimněte si, že v textu je použitý jednotný tvar is spolu s výrazem people, což je, jak jistě víte, množné číslo! V hovorové angličtině se někdy používá výraz „There's people“. Zde je pravděpodobně použitý proto, že lépe zapadl do rytmu písně.

Mini kvíz

Dokážete najít a opravit chyby v následujících větách?

 1. Are a lot of children at that school.
 2. Is a lot of traffic on the roads tonight.
 3. In the hotel it was a big swimming pool
 4. When the film starts, appears a long road stretching ahead.
 5. Exists an app to help you with that.
 6. We are six going to the match.

Odpovědi

 1. There are a lot of children at that school.
 2. There is a lot of traffic on the roads tonight.
 3. In the hotel there was a big swimming pool
 4. When the film starts, there’s a long road stretching ahead
 5. There is an app to help you with that.
 6. There are six of us going to the match.