By British Council Czech Republic

27 Červen 2023 - 09:30

Verbs with to or -ing in English, blog image

Když se vaše angličtina zlepší a začnete být schopni vyjadřovat složitější myšlenky, často se stane, že vytvoříte větu, která obsahuje více než jedno sloveso. V angličtině existují dva způsoby, jak to udělat, a to buď pomocí gerundia (slovesa končícího na -ing), nebo infinitivu (slovesa s to). Jak ale zjistit, který z nich použít? To se dozvíte v tomto článku, ve kterém se budeme věnovat slovesům s to a slovesům s -ing.

Kdy tyto fomy používáme?

Do you enjoy learning English?
Do you want to improve your level?

Všimněte si, že v obou otázkách jsou dvě slovesa (enjoy a learn, a want a improve). Právě první sloveso určuje, zda druhé sloveso bude s -ing, nebo s to. V tomto případě je to tak, že po slovese enjoy vždy následuje sloveso s -ing a po slovese want vždy následuje sloveso s to.

Jaká jsou pravidla?

Proč po některých slovesech následuje gerundium a po některých infinitiv? Stručná odpověď zní: Nikdo neví, tak to prostě je! Tohle samozřejmě většina studentů jazyků nechce slyšet, ale každá dobrá učebnice gramatiky obsahuje dlouhý seznam sloves, po kterých následuje gerundium, a sloves, po kterých následuje infinitiv – a je třeba tyto seznamy prostudovat!

Abychom vám to ještě více usnadnili, připravili jsme pro vás praktický seznam nejběžnějších sloves s příklady:

Slovesa, po kterých následuje infinitiv s to

afford She can’t afford a new computer at the moment so she’s borrowed an old one from me.
agree Do you agree to follow the rules?
decide I’ve decided to move out of the city.
forget Don’t forget to lock the door when you leave!
help Can you help me to carry this bag, please?
hope I hope to be back before 10pm tonight.
learn Jerry learnt to speak English when he was five.
need Do you need to go to the bank? There’s one there.
offer Dan offered to take me home.
plan We’re planning to visit New York next summer.
pretend Lola was pretending to be asleep.
promise They promised to come to the party.
seem He seems to like his new school.
want He doesn’t want to go to his piano class.
would like I’d really like to visit Andalucia.

Slovesa následovaná gerundiem:

enjoy I enjoy going to the cinema.
finish I finished studying and then went to the pub.
imagine Can you imagine living in that palace?
mind Do you mind helping me with this bag?
spend (time) She spends a lot of time uploading photos to the internet.
suggest She suggests going to bed an hour earlier.
avoid If I were you, I’d avoid going that way - there’s loads of traffic!

Všimněte si, že po infinitivu následuje více sloves než po gerundiu, takže v případě pochybností může být dobrou strategií zkusit infinitiv.

Pro vytvoření záporu přidáme před gerundium nebo infinitiv not:

I don’t mind not going to the beach today – we can go tomorrow.
He learnt not to always believe what he read in the newspapers.

Je tedy opravdu nutné naučit se, po kterých slovesech následuje který typ slovesa. Níže je uvedeno několik dalších užitečných pravidel, která se můžete naučit.

Gerundium se vždy používá:

 • Po předložkách a frázových slovesech:

She’s interested in learning more.
Bob took up running and now he is training for a marathon.

 • Když je sloveso podmětem věty:

Learning to read can take a long time.
Doing yoga is good for your health.

Infinitiv se používá vždy v těchto případech:

 • Pro vyjádření účelu (tj. PROČ něco děláme)

I’m learning English to get a better job.
She’s wearing a suit to make a good first impression.

 • Po přídavných jménech

It can be difficult to understand why people behave the way they do.
It’s lovely to be by the sea in summer.

Výjimky a odchylky

Po slovesech, která hovoří o zálibách a nelibostech, může následovat gerundium i infinitiv, ale jejich význam se mírně liší:

I like going to the cinema whenever I can. (Baví mě to.)
I like to go to the cinema once a month. (Je to zvyk, který je pro mě důležitý.)

I love eating sushi. (Opravdu si to užívám.)
I love to eat sushi with a nice cold beer. (Preferuji tento způsob konzumace sushi.)

Po některých slovesech může následovat buď gerundium, NEBO infinitiv a jejich význam je stejný nebo velmi podobný. Příkladem jsou begin, bother, prefer, start a continue:

begin I began to sing. I began singing.
bother Don’t bother to come to the party if you don’t want to. Don’t bother coming to the party if you don’t want to.
continue He continued to work hard and passed the course. He continued working hard and passed the course.
prefer I prefer to eat earlier in the day. I prefer eating earlier in the day.
start I’ll start to study nearer the exam. I’ll start studying nearer the exam.

Existují i jiná slovesa, po kterých může následovat gerundium nebo infinitiv, ale význam se v jejich případě změní. Nejčastější jsou remember, try, a stop.

Sloveso S infinitivem S gerundiem
remember

I remembered to buy milk last night on my way home from work.

(Zde jste si vzpomněli a pak jste něco udělali.)

I remember going to the beach every summer when I was young.

(Zde si vzpomínáte na něco z minulosti – nejprve jste to udělali, pak si vzpomněli.)

try

Try to listen more in class if you can.

(Snažte se v hodinách více poslouchat.)

Try doing some exercise early in the morning.

(Udělejte to, abyste viděli, že se vám to líbí.)

stop

I stopped studying to have a coffee break.

(Učil jsem se a pak jsem změnil činnost, abych měl přestávku.)

I stopped smoking and now I feel much healthier.

(Dříve jsem kouřil, ale teď už nekouřím vůbec.)

Nezapomeňte, že po modálních slovesech vždy následuje infinitiv bez to (někdy nazývaný holý infinitiv). Patří sem slovesa should, might, must, may, can, could

Po slovesech let a make také následuje holý infinitiv, nikoli infinitiv s to.

Běžné chyby

Nejčastější chybou, které se studenti dopouštějí, je samozřejmě volba nesprávného tvaru slovesa! Stává se to i na vyšších úrovních, ale jako u všeho platí, že opakování je matka moudrosti. Pamatujte na pravidlo, že po frázových slovesech vždy následuje gerundium!

Nezapomeňte také, že se časuje první sloveso ve větě a druhé sloveso zůstává stejné bez ohledu na slovesný čas:

We really enjoyed went to the cinema. x
We really enjoyed going to the cinema. ✓

Další častou chybou je použití infinitivu s to místo holého infinitivu:

We must to finish our homework tonight. x
We must finish our homework tonight. ✓

Barney made me to eat the last piece of chocolate cake! x
Barney made me eat the last piece of chocolate cake! ✓

Slavné příklady

Z nějakého důvodu režiséři rádi používají gerundia v názvech filmů. Mezi známé příklady patří: Being John Malkovich, Driving Miss Daisy, Finding Nemo.

Filmy s infinitivem v názvu jsou méně časté, i když dobrým příkladem je policejní thriller z 80. let To Live and Die in LA.

Mini kvíz

Najděte a opravte chyby v těchto větách:

 1. Did you remember going to the shop? We haven’t got any coffee left.
 2. My parents wouldn’t let me to go to the party last night
 3. To learn English is very difficult.
 4. We stopped having a break at 11 and eat a snack.
 5. Jenny is capable of to go to school alone now.

Odpovědi:

 1. Did you remember to go to the shop? We haven’t got any coffee left.
 2. My parents wouldn’t let me go to the party last night
 3. Learning English is very difficult.
 4. We stopped to have a break at 11 and eat a snack.
 5. Jenny is capable of going to school alone now.