By British Council Czech Republic

27 Červen 2023 - 08:30

Reported speech in English, blog image

Kdy tuto formu řeči používáme?

Nepřímou řeč používáme k tomu, abychom někomu sdělili, co řekla jiná osoba, aniž bychom použili její přesná slova.

She said she was coming to class.

I told you I wouldn’t be able to come.

You said you would help me!

Jaká jsou pravidla?

V níže uvedených příkladech si všimněte dvou změn:

Přímá řeč: I am happy to drive you to the airport.“

Nepřímá řeč: „She said she was happy to drive me to the airport.“

Nejprve se mění osobní zájmena vzhledem k osobě, která mluví. Mění se také slovesný čas, a to ve vztahu k současnému času. Obvykle se jedná o posun v čase, např. z přítomného času prostého do minulého času prostého, jako ve výše uvedeném příkladu.

Vezmeme-li v potaz zmíněnou změnu času, jak tedy můžeme nepřímou řeč vyjádřit? V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny příklady:

Přímá řeč (přítomný čas prostý) Nepřímá řeč (minulý čas prostý)
I know what to do. She said she knew what to do.
I don’t know what to do. She said she didn’t know what to do.
Do you know what to do? She asked if I knew what to do.*

* Všimněte si, že v otázkách typu ano/ne se používá spojka if.

Přímá řeč (přítomný čas průběhový) Nepřímá řeč (minulý čas průběhový)
I’m working on it this week. He said he was working on it this week.*
I’m not working on it this week. He said he wasn’t working on it this week.
Are you working on it this week? He asked if I was working on it this week.

*Odkazy na časové body viz níže

Přímá řeč (přítomný čas průběhový) Nepřímá řeč (minulý čas průběhový)
I’ve finished my lunch. She said she had finished her lunch.
I haven’t finished my lunch. She said she had finished her lunch.
Have you finished your lunch? She asked if I had finished my lunch.
Přímá řeč (přítomný čas průběhový) Nepřímá řeč (minulý čas průběhový)
I’ve been listening to the news. He said he had been listening to the news.
I haven’t been listening to the news. He said he hadn’t been listening to the news.
Have you been listening to the news? He asked if I had been listening to the news.
Přímá řeč (will) Nepřímá řeč (would)
I’ll finish the report in time. She said she would finish the report on time.
I won’t finish the report on time. She said she wouldn’t finish the report on time.
Will you finish the report in time? She asked if I would finish the report on time.
Přímá řeč (minulý čas prostý) Nepřímá řeč (minulý čas průběhový)
I did the training at the same time as Carol. She said she had done the training at the same time as Carol.
I didn’t do the training at the same time as Carol. She said she hadn’t done the training at the same time as Carol.
Did you do the training at the same time as Carol. She asked if I had done the training at the same time as Carol.
Přímá řeč (minulý čas průběhový) Nepřímá řeč (minulý čas průběhový)
I was staying at my sister’s. He said he had been staying at his sister’s.
I wasn’t staying at my sister’s. He said he hadn’t been staying at his sister’s.
Were you staying at your sister’s? He asked if I had been staying at my sister’s.

Předminulý čas

Pokud byla původní řeč v předminulém čase, nedochází ke změně času, protože už nemůžeme jít dál do minulosti! Mění se pouze osobní zájmena:

I had already left when you arrived. She said she had already left when I arrived.

Odkazy na časové body

Pokud věta, na kterou odkazujeme, obsahuje čas, může být nutné změnit i tento údaj, například:

I’ll do it today. She said she would do it that day.*
I’ll do it this week. He said he would do it that week.
I’ll do it tomorrow. She said she would do it the next day.
nebo
She said she would do it the following day.
I’ll do it next week. He said he would do it the next week.
nebo
He said he would do it the following week.
I did it yesterday. She said she had done it the day before.
I did it last week. He said he had done it the previous week.
I’m not available now. She said she wasn’t available at the time.
I’ve never been here before. He said he had never been there before.

*Samozřejmě, pokud se čas nebo místo změnily vzhledem k místu, kde se právě nacházíme – například pokud je v prvním příkladu stále stejný den, tak tyto změny neprovádíme:

I’ll do it today She said she would do it today.

Výjimky a odchylky

Modální slovesa

U modálních sloves může být posun v čase poměrně složitý. Částečně je to proto, že „minulý tvar“ mnoha modálních sloves se často používá k vyjádření zdvořilosti nebo hypotetické možnosti v přítomnosti.

I will be a bit late. He said he would be a bit late.
I can help you with the party. She said she could help me with the party.
You must be at the station by 10.00. He said I had to be at the station by 10.00.
Shall we leave? She asked if they should leave.
Would you like a coffee? He asked if I would like a coffee.
Could I leave early today? She asked if she could leave early today.
Should I call head office? She asked if she should call head office.

Setrvání v přítomnosti 

Slovesa obvykle ponecháváme v přítomném čase, pokud je výpověď stále pravdivá. Například:

I have a headache. I told you I have a headache!
(O 5 minut později, pokud druhá osoba stále hlasitě mluví!)

I’m staying at my mother’s. He said he is staying at his mother’s. 
(Pokud nyní stále bydlí u své matky)

I love chocolate. She said she loves chocolate. 
(Můžeme předpokládat, že se jedná o trvalý stav!)

Said a Told

Ve všech výše uvedených příkladech se používá said, případně asked v případě otázek, ale pokud chceme upřesnit osobu, která byla oslovena, často používáme told:

I’ll be at work early.                   She told me she would be at work early.

Můžeme také použít , ale pak musíme před osobu uvést to a za osobu that , což může znít trochu neohrabaně:said

She said to me that she would be at work early.

Tuto formu tedy obvykle používáme jen tehdy, když chceme být důrazní.

Běžné chyby

Sloveso před předmětem

Častou chybou při oznamovací otázce je zachování inverze slovesa a podmětu:

She asked did I know what to do. x

Ve skutečnosti jde o výpověď a měla by obsahovat podmět a sloveso.

She asked if I knew what to do. ✓

To je častá chyba i v otázkách „wh“:

He asked where was the exit. x

He asked where the exit was. ✓

Said a Told

Další častou chybou je záměna výrazů said a told, kdy žáci tvoří věty typu:

She said me she was coming. x

Místo:

She told me she was coming. ✓

Slavný příklad

V písni Somebody Told Me od The Killers se zpívá:

Well, somebody told me you had a boyfriend 
Who looked like a girlfriend 
That I had in February of last year

Mini kvíz

Najděte chyby v těchto pěti větách. Odpovědi najdete níže. 

  1. He asked how was the meeting.
  2. She told to me the answers.
  3. They asked us had we seen the accident.
  4. She asked what was our homework.
  5. Somebody said me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in February of last year

 

  1. He asked how the meeting was.
  2. She told me the answers.
  3. They asked us if we had seen the accident.
  4. She asked what our homework was.
  5. Somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in February of last year