By David Loeffen

30 května 2024 - 12:45

Letní mezinárodní intenzivní kurzy British Council poskytují jedinečný zážitek pro všechny studenty. Studenti mají příležitost učit se a komunikovat s ostatními studenty z různých zemí. Na kurzu jsou vystavováni různým přízvukům a mohou si tak rozvíjet své poslechové dovednosti. Běžná slova nebo fráze mohou mít v různých kulturách různé významy. Studenti mají možnost rozšířit své povědomí  v oblasti kultury v zábavném a přátelském prostředí.

Tento letní program je krátkodobý intenzivní kurz, kdy studenti navštěvují lekce každý den po dobu dvou týdnů. Studenti v lekcích procvičují novou látku a využívají nově nabité dovednosti, což zlepšuje jejich zapamatování. Tyto intenzivní krátkodobé kurzy v kombinaci s pravidelnými lekcemi v průběhu školního roku (každý z těchto přístupů má své výhody) představuje efektivní způsob učení. 

Několik z mých dlouhodobých studentů se mi svěřilo, že si prostřednictvím letních mezinárodních intenzivních kurzů vytvořili velmi silná přátelství s lidmi z jiných zemí, a někteří z nich jsou se svými kamarády dokonce i po dvou letech v pravidelném kontaktu. 

Letní mezinárodní intenzivní kurzy představují pro naše studenty neocenitelnou zkušenost, kterou nikde jinde nezískají. Kontakt s různými kulturami, podpora diverzity a vzájemné tolerance, zlepšení poslechových dovedností díky různým přízvukům a rozšíření obzorů poznáním cizích zemí – to jsou jen některé z výhod letního mezinárodního intenzivního programu, který dalece přesahuje rámec školní výuky.