By British Council Czech Republic

27 Červen 2023 - 11:15

How to use the prepositions in, at, on in English, blog image

rápí vás předložky v angličtině? Pokud ano, nejste sami. Předložky jsou ve většině jazyků jednou z  oblastí, které dělají problémy i těm nejzkušenějším a nejpokročilejším studentům. Ale proč? Neexistuje totiž žádný skutečný důvod, proč používáme určité předložky, když mluvíme o určitých časech a místech. To, co se zdá naprosto logické ve vašem rodném jazyce, může znít divně, když to přeložíte do jiného jazyka. V tomto článku začneme se základy – předložkami „in“, „at“ a „on“ a  tím, kdy a jak je správně používat.

In, at on – kdy je používáme a jaká jsou pravidla?

Tto tři předložky mohou studentům způsobit velké problémy.  Nejčastěji je používáme, když mluvíme o časech a místech.  Místo toho, abyste přemýšleli „jak bych to řekl česky?“ (což je někdy dobrá strategie, ale ne v tomto případě), je lepší přemýšlet o tom, jak obecné (nebo naopak konkrétní) je vyjádření času a místa. 

Pokud plánujete, můžete vést takovýto rozhovor:

Shall we go for a drink in the next few days?
Yeah, good idea – why don’t we meet on Friday?
Ok, fine – let’s meet at 8pm on Friday.

Všimněte si, že na začátku se tito dva přátelé právě rozhodují, zda se někdy v příštích dnech setkají. Proto  použijí in. Když se rozhodnou, který den (a jsou tedy trochu konkrétnější), použijí on. Když jsou ještě konkrétnější (mluví o čase), používají at.

Zde je několik dalších příkladů:

IN

Number of weeks / months /years

Parts of days

Months

Seasons

Years

Decades

Century

3 weeks / 2 years / a month’s time

The morning, the afternoon, the evening

August, December

Summer, winter, autumn, spring

1983, 2018

The 90s, the 1780s, the 2010s

The 20th century

ON

Days

Special days with “day”

Specific dates

Monday, Friday

Christmas Day, New year’s Day

April 1st, your birthday, February 8th

AT

Times

Festivals without “day”

8pm, 9.45, 10 A.M

Christmas, Easter, Diwali, Hannukah

Tyto předložky používáme také k vyjádření umístění nebo toho, kde se věci nacházejí.  Zde je několik příkladů:

IN

City

Country

Continent

Part of a country/ city / region

Budapest

France

North America

The north / my neighbourhood

ON

Streets

For specific directions

Las Ramblas

The corner of Oxford and Regent street

AT

Addresses

Specific places in a town / city

13 Rochester Street

The university / the hospital / the airport

V souvislosti s dopravou a cestováním používáme také předložky on a in. Je to trochu matoucí, protože správná předložka závisí na tom, o jakém druhu dopravy mluvíte:

IN ON

The car

A taxi

The train

The bus

A bike

A scooter

A skateboard

Foot

Výjimky a odchylky

U předložek existuje spousta výjimek a variant, takže je třeba se je naučit. Je třeba si uvědomit některé důležité výjimky:

1. Mluvení o denní době

Když mluvíme obecně o denních dobách, používáme inin the morning, in the evening a in the afternoon. Když však mluvíme o noci , nepoužíváme „the“, a proto říkáme at night. Výjimkou je fráze in the middle of the night.

Například:

I prefer to exercise in the afternoon rather than in the morning. At night, I like to watch TV and relax. When I exercise in the afternoon,  I’m so tired that I never wake up in the middle of the night.

2. Předložka pro slovo víkend

Ve Velké Británii se obecně říká at the weekend“, ale v americké angličtině je běžné zeptat se někoho „what are you doing on the weekend?“, takže obě varianty jsou přijatelné.

3. Popis místa, kde se nacházíte

Předložka, kterou použijeme, může dát tomu, co říkáme, trochu jiný význam. Porovnejte:

a. I’m in the school – there’s a dance concert on.
b. I’m at school at the moment, studying for my final exams.
c. I’ll see you at school tomorrow.

Ve větě „1“ si můžeme představit, že se osoba nachází v budově školy (pravděpodobně v koncertním sále). Podobně může někdo říci „I’m in the office“ nebo „I’m in the hospital“ – zdůrazňuje, že je v budově.

Ve větě „2“ mluvčí hovoří o tom, co v životě obecně dělá, stejně jako bychom mohli říci „I work“ nebo „I’m at university“. Ve větě „3“ mluvčí říká „at school“, což odkazuje na školu jako instituci, kam lidé chodí každý den. Běžně se také setkáváme s frázemi „at work“ a „at home“.

Běžné chyby

Lidé si použití předložek často pletou. Zde jsou uvedeny některé časté chyby:

Příliš časté používání slova „at“ při mluvení o denní době:

I’ll see you at the morning, at 10 o’clock. ×
I’ll see you in the morning, at 10 o’clock. ✓

Používání slova "in" pro všechny druhy dopravy:

I was in the bus when you phoned. ×
I was on the bus when you phoned. ✓

Sloveso „arrive“

Sloveso arrive můžeme použít s at nebo in. Obvykle používáme at, když mluvíme o místě (letiště, nádraží, banka atd.) a in, když mluvíme o městě nebo zemi. Nikdy jej nepoužíváme s to.

We arrived to Paris at 8pm ×
We arrived in Paris at 8pm. ✓

I arrived to the bank just as it opened. ×
I arrived at the bank just as it opened. ✓

Slavné příklady

Příklady těchto předložek najdete ve stovkách názvů populárních filmů a písní. 

Weekend at Bernie’s je klasický film z 80. let (z roku 1989) o dvojici mladých prodavačů, kteří tráví víkend u svého šéfa. Neobvyklý zvrat spočívá v tom, že když se tam dostanou, Bernie (šéf) ve skutečnosti není naživu.

Love in a foreign place se stala hitem skupiny Gossip – je plná spousty předložek, když zpěvačka popisuje svou cestu během noční procházky.

Sitting on a dock of a bay se stala hitem Otise Reddinga v roce 1967. Zpívá v ní o tom, jak sleduje odliv zatímco lodě připlouvají.

Mini kvíz.

Dokážete v těchto větách najít a opravit chyby?

  1. Joan arrived to the office late again - his boss is not happy.
  2. I’m going to Berlin in the bus - it’s going to take 12 hours.
  3. I like to go running in the night, just before I have dinner.
  4. I think we are going to stay at home on Christmas this year. 
  5. Let’s meet at my house, in 26 Oxford Road.

Odpovědi:

  1. Joan arrived at the office late again - his boss is not happy.
  2. I’m going to Berlin on the bus - it’s going to take 12 hours.
  3. I like to go running at night, just before I have dinner.
  4. I think we are going to stay at home at Christmas this year. 
  5. Let’s meet at my house, at 26 Oxford Road.