By British Council Czech Republic

27 Červen 2023 - 10:15

Games in English for primary aged children, blog image

Učení jazyka není jen o studiu gramatiky a zapamatovávání si nepravidelných sloves. Platí to zejména pro mladší žáky. Víme, že děti se mohou učit jazyk implicitně, tedy tak, že ho slyší a hlavně používají ve smysluplných kontextech. Proto si děti, jejichž mateřským jazykem není jazyk používaný ve škole, mohou rychle osvojit každodenní slova a fráze od svých spolužáků. Určitě jste někdy žasli nad tím, jak rychle se vaše děti naučily pravidla nové hry na hřišti a fráze, které k ní patří. 

Když se děti učí nové hry v jiném jazyce, je důležité, aby kromě poslechu měly také možnost naučené fráze používat. 

Skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, je vyzkoušet si doma několik her v angličtině. Hry dávají dětem možnost vyzkoušet si jazyk v zábavné formě. Ve většině případů používají angličtinu, aniž by se museli starat o větnou skladbu a gramatiku. Učitelé angličtiny to vědí a využívají hry ve výuce k tomu, aby u svých žáků podpořili používání angličtiny a zapamatování slovíček a frází.  Je to něco, co můžeme snadno udělat i doma. Pomůžeme tak dětem cítit se jistěji a zvýšíme jejich motivaci používat angličtinu a učit se další věci.

Staří oblíbenci

Zde jsou některé mé nejoblíbenější hry, které vždy zaznamenaly velký úspěch u dětí.

Zábavnou hrou, při které se učíte určovat čas je hra „What’s the time Mr. Wolf?“ Tuto hru můžete hrát ve dvou, ale můžete ji hrát i s více dětmi. Potřebujete však velký prostor, například na zahradě nebo terase. Před zahájením hry vyzvěte děti, aby si zopakovaly otázku: „What’s the time, Mr. Wolf?“ a odpovědi: „It's 1 o’clock / 2 o’clock / lunchtime / dinner time“ atd., aby si byly při hře jisté. Vlk (vy nebo vámi vybrané dítě) stojí na jedné straně prostoru a ostatní děti stojí na opačné straně. Děti, které nejsou vlkem, musí panu vlkovi položit otázku: „What’s the time Mr. Wolf?“, na kterou vlk odpoví časem nebo částí dne, např. It’s 1 o’clock. Děti udělají malý krůček blíž k vlkovi. Pokud vlk řekne „two o’clock“, ostatní děti udělají dva kroky vpřed. Když vlk řekne: „It’s lunch time!“, znamená to, že děti musí utíkat před vlkem, který je chce sežrat k obědu / večeři nebo dokonce k snídani. Buďte připravení, že při útěku před panem Vlkem nebo paní Vlčicí uslyšíte výkřiky strachu! Věřte mi, že jakmile si vaše dítě tuto hru zahraje, bude ji chtít hrát už pořád.

Nezapomeňte, že oblíbené hry, jako je tato, mohou být odrazovým můstkem pro celou řadu dalších aktivit. Můžete mluvit o jiných časech během dne. Například „čas na sprchu“, „čas na hraní“ nebo čas na to, „co dělají ostatní děti v různých denních dobách“. Možná, že si po hraní hry budou vaše děti chtít číst o panu Vlkovi nebo hrát online hru založenou na určování času, protože už budou mít jistotu, že fráze a slovíčka patřící k časům už plně ovládají.

Kdo z nás ve škole nebo se sourozenci nehrál Šibenici? Může se to zdát jako jednoduchá hra, ale ve skutečnosti si při ní s dětmi zopakujete celou abecedu, což je skvělé pro rozvoj rozpoznávání písmen, hláskování a poslech. Vždyť jednou bude vaše dítě možná muset při zkoušce z mluvení B1 Cambridge PET hláskovat své jméno!  Neomezujte se pouze na hláskování slov. Jakmile dítě získá sebedůvěru, rozvíjejte tuto hru a přimějte ho psát krátké věty a ne jen slova. Hru můžete zlehčit tím, že přidáte první písmeno každého slova. Dobrý tip je zopakovat si před hrou některé obtížnější samohlásky a souhlásky, aby si děti byly jisté, že rozeznají „I“ od „E“ a „J“ od „G“. Pokud chcete dětem pomoci zapamatovat si výslovnost některých písmen a slov, můžete se podívat na krátký příběh na LearnEnglish Kids .

W_ _ _ '_ t_ _ t_ _ _ ? (Uhodnete tuto krátkou větu? ;-D)

Činnost si můžete zpříjemnit psaním na menší tabuli. Nic dítě nemotivuje víc než pocit, že je učitel!

Další zábavnou hrou je obrázkový slovník, který umožňuje umělecky založeným dětem předvést své kreslířské dovednosti a rozsah slovní zásoby. Tato aktivita je ve skutečnosti hádankou, kdy hádáte slova, která někdo vylosoval. Můžete ji se svým dítětem hrát individuálně, ale stejně tak je zábavné ji hrát v rodině nebo když vás navštíví přátelé či rodinní příslušníci. Vytiskněte si kartičky se slovní zásobou, kterou chcete procvičit. Potřebujete také několik listů papíru, dvě tužky a stopky na mobilním telefonu, které vám pomohou stanovit časový limit pro kreslení obrázku. Pokud hrajete v týmech, určete v každém týmu jednoho hráče jako umělce. Ukažte mu kartu, kterou by ostatní členové týmu neměli vidět. Pro usnadnění můžete týmům zadat téma, např. jídlo, doprava, zaměstnání, místa ve městě atd. Až napočítáte do tří, musí umělci nakreslit obrázek, který mají členové jeho týmu uhodnout. Mladším žákům můžete místo slov ukázat obrázek toho, co mají nakreslit, takže pokud jste si jako téma vybrali jídlo, vytiskněte si kartičky s jídlem a použijte je jako pomůcku. Pro starší děti je používání napsaných slov skvělým způsobem, jak zlepšit jejich čtenářské dovednosti. Pokud spoluhráč uhodne správně a řekne slovo anglicky, získává pro svůj tým bod. Aby byl úkol ještě napínavější, můžete nastavit pomocí stopek v mobilu časový limit. Jedná se o kontrolní hru, takže je důležité, aby hráči znali slova nebo obrázky ještě předtím, než začnou hrát.

Závod na prádelní šňůře je hra, která děti nadchne pro věšení prádla! Tuto divokou hru může hrát jedno dítě nebo dva týmy. Budete potřebovat pytel s malým dětským oblečením (ideální je oblečení pro miminka), sadu kolíčků a dlouhý kus provazu, který se dá přivázat mezi dvě židle, pokud budete hru hrát uvnitř. Pokud budete hrát venku, musíte „prádelní šňůru“ uvázat ve výšce dětí, aby na ni dosáhly a mohly na ni připevnit oblečení. Prohlédněte si jednotlivé kusy oblečení a snažte se, abyste měli od každého druhu dva kusy. Vytvořte dva balíčky oblečení pro každý tým. Cílem je dostat svůj předmět na čáru dříve než soupeř. Jedno dítě může být vyvolávač, který vykřikne název oblečení. Ostatní jsou rozděleni do dvou skupin. Vyvolávač vykřikne položku, např. „T-shirt!“ a každý hráč najde v balíčku oblečení tričko, běží k čáře a připevní tričko na čáru. Pokud připevní předmět jako první, získává bod. Pokud nemáte oblečení, které můžete ve hře použít, podívejte se na tuto verzi hry.

Důležitý je také přechod od opakování slovní zásoby k opakování frází a jednou z nejznámějších her je „I went to the market to buy…“ Jedná se o paměťovou hru, která při skupinové hře vyžaduje pozorný poslech a dobré zapamatování. Když tuto hru hraji ve třídě, děti mě vždycky porazí! Posaďte děti do kruhu a začněte slovy: „I went to the market to buy ...a carton of milk“. Osoba sedící vedle zopakuje větu a přidá novou položku. Např. „I went to the market to buy a carton of milk… and a packet of biscuits,“ a tak dále, dokud nepřijde řada zase na prvního hráče. Abyste dětem pomohli, můžete mít po ruce papírek s několika příklady frází, které mohou použít, pokud je nenapadne žádná fráze, kterou by mohly přidat. Pokud si jeden z hráčů na něco ze seznamu nevzpomene, ztratí život nebo je vyřazen. Vítězem se stává ten, kdo si zapamatuje všechny položky na seznamu. Tato hra se zdá být zdánlivě jednoduchá, ale možná jste si všimli, že děti mohou procvičovat celou řadu větných konstrukcí. V mém příkladu jsme se soustředili na kvantifikátory – a bottle of, a packet of atd., taková hra je opravdu náročná. Frázi můžete snadno změnit tak, abyste si procvičili jiné větné konstrukce. Například „Next year I’m travelling to Canada and I’m going to visit...“ nebo „Last Saturday I went on an excursion and I saw...“ 

Deskové hry

Nezapomeňte na staré stolní hry, které možná máte schované ve skříni. Junior Scrabble © je hra, ze které můžete sfouknout prach například v deštivém nedělním odpoledni. Zpočátku to může být obtížné, ale můžete své děti podpořit tím, že je přimějete, aby si vytvořily úvodní seznam slov, která v angličtině znají. Tento slovníček můžou mít při hře vedle sebe. Jednoduchou alternativou je skládání slov z písmen v časovém limitu. Dejte dítěti písmena, nastavte stopky nebo časovač na 1 minutu a nechte ho zjistit, kolik slov za tuto dobu dokáže vytvořit. Vy (i oni) budete překvapeni, kolik slov dokáží v angličtině vytvořit, a jejich počet se bude zvyšovat s tím, jak si budou více věřit. 

Další tradiční stolní hrou jsou Hadi a žebříky. Tuto hru si můžete zahrát, i pokud ji nemáte! Shromážděte všechny kartičky z jiných her nebo si nějaké vytiskněte. Děti je mohou i vybarvit, aby si vytvořily vlastní hru. Pak pomocí lepicích lístečků nebo malých papírků přidejte několik typických herních frází, jako například „Start, finish, move back 2 spaces, go back to start, move forward 3 spaces, miss a turn“. Požádejte děti, aby je nalepily na kuchyňský stůl do tvaru obdélníku, kruhu nebo třeba hada, a vytvořily tak hrací desku. Nezapomeňte na správné místo přidat kartičky „start“ a „finish“. Připravte si kostky a figurky podle počtu hráčů a můžete začít hrát anglickou verzi Husí hry! Když dítě zastaví na nějaké kartičce, vyzvěte ho, aby povědělo slovo a identifikovalo předmět na kartičce. Pro žáky vyšších ročníků základních škol si můžete stolní hru vytisknout. Vyzvěte žáky, aby napsali krátkou otázku nebo výzvu do každého políčka, např. How do you say..., Name 10 wild animals, Which is longer, the Amazon River or the Tajo River? Tímto způsobem si procvičí spoustu gramatických konstrukcí a slovní zásobu, nemluvě o procvičování psaní, čtení, poslechu a mluvení!

A teď rychlá a jednoduchá hra,na přípravu i hraní! Tato hra je známá jako Bull's Eye. Na velký kus papíru nebo karton nakreslete velký třístupňový kruh. Každé z úrovní jsou přiděleny body. Střed býčího oka má hodnotu 100 bodů, druhý vnější kruh 60 bodů a třetí vnější kruh 20 bodů. Použijte měkký míček nebo malou plyšovou hračku, kterou vystřelíte na býčí oko. Připravte si několik otázek nebo „úkolů“ podobným těm z předchozí hry Hadi a žebříky a rozdělte je podle obtížnosti otázky, přičemž nejobtížnější z nich bude za 100 bodů. Dítě musí hodit šipku nebo měkký míček na cíl a odpovědět na příslušné otázky. Otázky se mohou pohybovat od jednodušších překladů slovíček, např. Jak se řekne kočka anglicky? až po složitější otázky za 100 bodů, jako například „How many brothers and sisters have you got?“ Můžete využít školní učebnici a najít v ní otázky a slovíčka, která se děti učily, nebo můžete použít vizuální pomůcky, jako jsou kartičky, které jim dané slovo v angličtině přiblíží. Je to skvělý způsob, jak si zopakovat slovní zásobu na zkoušku. Pokud mají vaše děti starší sourozence, je to skvělý způsob, jak spolu strávit čas a procvičit si nějakou tu angličtinu.

Zábava může začít!

Hra Jazyk Co potřebujete
What’s the time Mr. Wolf? What’s the time, (Mr Wolf)?
It’s ...o’clock
It’s breakfast time!
It’s lunch time!
It’s dinner time!
I’m going to eat you up!
Skupina dětí, velký prostor
The Washing Line Race Slovní zásoba k oděvům
Hang up the…….
Get the pegs
Run!
Quickly!
Pytel (dětského) oblečení, kolíčky na prádlo, provázek nebo lano
Dvojice It’s my turn
It’s your turn
I'm the winner
I can't remember
Turn the cards over
Slovní zásoba pro sadu karet, např. zvířata, předměty v domě...
Sada obrázkových karet
Stolní hra se slovní zásobou (Hadi a žebříky) Viz výše
Move back 2 places
Miss a turn
Go back o start
Go forward 2 spaces
It's my turn
Can I have the dice, please?
Sady vytištěných kartiček
Tleskání rukama Zpěv Ruce!
Scrabble Slovní zásoba Scrabble deska, písmena, časovač
Bull's Eye Slovní zásoba z kartiček
Throw the ball
Aim
Almost!
Well done!
Bull's Eye
Kartičky
Obrázkový slovník It's mu turn
I'm the drawer
Slovní zásoba
Can I have the pencil please?
Kartičky, papír, tužky, časovač
Šibenice Sady slov: domov, zvířata, místa, tělo
Krátké fráze
Tužka, papír nebo mini tabule a fixa