Student angličtiny používající aplikaci EnglishScore k testování úrovně angličtiny
 

Stáhnout pro Android

Stáhnout pro iOS

Snadný způsob, jak otestovat své dovednosti

Staňte se jedním z milionů lidí na světě, kteří si už udělali test EnglishScore, abyste zkontrolovali své schopnosti v anglickém jazyce, a zlepšete si skóre během pouhých 40 minut. Můžete si ověřit svou úroveň, sdílet své výsledky s přáteli nebo zakoupit certifikát.

Proč právě EnglishScore?

EnglishScore je rychlý a přesný test Vaší úrovně angličtiny. Tento test hodnotí Vaši vyspělost v gramatice, slovní zásobě, čtení a poslechu a lze jej využívat k sebezlepšování, k prokazování jazykové vybavenosti zaměstnavatelům, nebo při přípravě na test jako je IELTS.

JAK ENGLISHSCORE FUNGUJE

 

Stáhnete si aplikaci – budete potřebovat telefon se systémem Android a s funkční kamerou a mikrofonem. Uděláte si bezplatný test, který si vyžádá nejvýše 40 minut. Okamžitě se dozvíte své skóre.

O TESTU ENGLISHSCORE

Tento test dává procentní skóre pro každou ze čtyř dovedností. Vaši úroveň hodnotí stupni v rozmezí od A2 („Základní“) do C1 („Pokročilý“) na stupnici CEFR („Common European Framework of Reference for Languages“ – Společný evropský referenční rámec pro jazyky).

PO DOKONČENÍ TESTU BUDETE MOCI:

  • získat přístup ke svým výsledkům v interaktivním průzkumníku,
  • zakoupit certifikát, abyste mohli svůj úspěch sdělit jiným,
  • nahrát svůj certifikát na LinkedIn nebo ukázat jeho kopii svému zaměstnavateli,
  • sledovat svůj pokrok během příprav na zkoušku, využít osobních učebních doporučení a obeznámit se s dalšími kurzy.

JAK SVŮJ TEST PRAKTICKY UPLATNÍTE

Budete mít příležitost zakoupit certifikát k prokázání jazykové úrovně zaměstnavateli.

Na základě výsledků testu Vám EnglishScore doporučí kurzy Britské rady („British Council“), abyste své anglické jazykové dovednosti mohli dále zdokonalit.

Stáhnout pro Android

Stáhnout pro iOS