©

Tomáš Belloň

Date
Thursday 10 January 2019 -
19:30 to 21:00
Location
Městská knihovna, Praha

This event is in Czech

Hlavním tématem tohoto setkání s profesorem Martinem Hilským bude čas a jeho běh, jeho neúprosnost, jeho relativita. Martin Hilský nám přiblíží způsoby, kterými William Shakespeare zachytil běh času a s ním spojené přírodní cykly a pomíjivost životů i věcí. Je to jedno z témat, které prostupuje celým Shakespearovým dílem. Co čas znamenal, jak byl vnímán a jak se měřil v renesanční společnosti Shakespearových současníků? Jaký vliv měl na Shakespeara samotného, jeho rodinu a jeho dílo?

In cooperation with the Municipal Library in Prague

portrét Prof. Martina Hilského

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Martin Hilský is a professor of English literature at Charles University in Prague and a translator. He is one of the most prominent translators of Shakespeare´s plays and poems into Czech.

He is a recipient of a number of prestigious awards (Jungmann Prize, Tom Stoppard Prize, an MBE (An Honorary Member of the British Empire) by Her Majesty the Queen Elizabeth II., State Award for Translation, the President´s Medal of Merit (both 2012), Česká hlava (2015).