Shakespear's Othello

Thursday 12 January 2017 -
19:30 to 21:00
Městská knihovna v Praze

A talk in Czech by prof. Martin Hilský.

Tato hra má rychlý spád a dramatický děj. Poukazuje na výjimečnou přesvědčovací moc slova. Othello si získá lásku Desdemony  silou svého slova, Jago Othellovu lásku promění v žárlivost opět silou slova. Děj se odehrává v Benátkách na pozadí bojů s Turky. Přijďte nahlédnout do díla, ve kterém se hraje o hranice mezi křesťanstvím a islámem, civilizací a barbarstvím, dobrem a zlem.

Admission: 60 CZK

Talk by:

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Martin Hilský is a professor of English literature at Charles University in Prague and a translator. He is one of the most prominent translators of Shakespeare´s plays and poems into Czech.

He is a recipient of a number of prestigious awards (Jungmann Prize, Tom Stoppard Prize, an MBE (An Honorary Member of the British Empire) by Her Majesty the Queen Elizabeth II., State Award for Translation, the President´s Medal of Merit (both 2012), Česká hlava (2015).

portrét Prof. Martina Hilského