Fotografie prof. Martina Hilského sedícího u stolku na jevišti.
Date
Tuesday 30 April 2019 -
10:15 to 12:00

This event is in Czech.

Přednáška světově uznávaného odborníka na dílo anglického dramatika W. Shakespeara. V programu vystoupí sbor Masarykova gymnázia.

V rámci Literárního jara ve Vsetíně.

Přednášející:

portrét Prof. Martina Hilského

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

prof. Martin Hilský je anglista, překladatel, esejista a profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Patří k předním českým překladatelům Shakespearova díla. Je držitelem řady významných ocenění (např. Řád britského impéria, Státní cena za překladatelské dílo, Medaile Za zásluhy, Cena Toma Stopparda, Cena Josefa Jungmanna, Medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy, Česká hlava).