Prof. Martin Hilský děkuje publiku, s kyticí žlutých růží
Date
Wednesday 13 February 2019 -
15:00 to 17:00
Location
Olomouc

This event is in Czech

Marná lásky snaha – jiskřivá komedie, ve které nám Shakespeare nabízí jazykovou hostinu: blankvers se střídá s rýmovaným veršem, parodickými říkankami a vysoce stylizovanou prózou. To vše v příběhu navarských pánů, kteří přísahají, že se budou věnovat výhradně studiu věd a umění. Jak se však vyhnout pokušení, když ke dvoru přijíždějí krásné a vtipné francouzské dámy? Příběhem i renesanční Evropou, která se v něm odráží, nás provede profesor Martin Hilský.  

Ve spolupráci s Britským centrem Knihovny UP a Katedrou divadelních a filmových studií FF UP.

Presenter:

portrét Prof. Martina Hilského

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Martin Hilský is a professor of English literature at Charles University in Prague and a translator. He is one of the most prominent translators of Shakespeare´s plays and poems into Czech.

He is a recipient of a number of prestigious awards (Jungmann Prize, Tom Stoppard Prize, an MBE (An Honorary Member of the British Empire) by Her Majesty the Queen Elizabeth II., State Award for Translation, the President´s Medal of Merit (both 2012), Česká hlava (2015).