Přijímací zkoušky na univerzity ve Velké Británii

Typ přijímací zkoušky závisí především na zvoleném studijním programu a zvolené univerzitě.

Zkoušky jsou zaměřené na příslušný obor - medicínu, filozofii, politiku, ekonomii, právo, matematiku apod.

Zajistíme vše potřebné pro organizaci zkoušky u nás, včetně:

  • všech podmínek v souladu s nařízením univerzity, vzdělávací instituce či profesní organizace
  • zajištění odpovídajícího místa konání zkoušky
  • přijetí zkouškových materiálů a jejich bezpečné skladování
  • odeslání materiálů renomovanou mezinárodní kurýrní službou, která zajistí bezpečné doručení zásilky

Pokud příslušnou zkoušku nenaleznete v níže uvedeném seznamu, kontaktujte nás.

BMAT

Přijímací zkouška BMAT je určena pro uchazeče o studium medicíny, veterinárního lékařství a podobných studijních oborů.

ELAT

Přijímací zkouška z anglické literatury ELAT předchází ústnímu pohovoru a je určena pro uchazeče o studium na Oxfordské univerzitě.

HAT

Přijímací zkouška HAT je určená pro uchazeče o studium historie na Oxfordské univerzitě.

MAT

Zkouška MAT je součástí přijímacího řízení pro obory matematiky a informatiky na Oxfordské univerzitě. 

STEP

Přijímací zkouška z matematiky STEP je osvědčenou zkouškou, jejíž obsah odpovídá vysokoškolské matematice.

TSA

Přijímací zkouška TSA se používá pro výběr vhodných uchazečů do studijních oborů, které vyžadují kritické myšlení a řešení problémů.

Poplatky

Poplatek za zkoušku se skládá ze dvou částí. Účtujeme poplatek za administraci zkoušek v místě konání a za odeslání zkouškových materiálů příslušné instituci prostřednictvím kurýrní služby.

U některých přijímacích zkoušek je rovněž nutné uhradit registrační poplatek. Tento poplatek hradíte prostřednictvím British Council, nejpozději do konce registračního období pro podání přihlášek.

Hodina administrace 1 200 CZK
Kurýrní poplatek

 závisí na počtu odeslaných zkouškových materiálů

1 zkouška 1 700 Kč, 2-3 zkoušky 2 200 Kč, 4-6 zkoušek 2 500 Kč 

Registrace

Termíny a náklady zkoušek jsou plánovány a organizovány v souladu s přijímacím řízením UCAS (Universities and Colleges Admissions Service).

Termíny a ceny se u každé zkoušky liší a jsou uvedeny na stránkách Admission Testing Service.

Způsob platby

Registrační poplatek musí být uhrazen nejpozději do konce registračního období pro podání přihlášek a poplatek za zkoušku nejpozději v den konání zkoušky. Můžete zaplatit kreditní kartou nebo v hotovosti na recepci British Council. Pokud si přejete uhradit poplatek převodem na náš bankovní účet, prosím kontaktujte nás, poskytneme vám bankovní údaje.

Výsledky

Pokyny týkající se výsledků přijímacích zkoušek obdržíte v den konání zkoušky.