Připravte se na zkoušku IELTS pomocí našich videí. Videa vysvětlují různé jazykové aspekty, jako je například plynulost či gramatika, na které se zaměřují jednotlivé části zkoušky: čtení, poslech, písemná a ústní část.