Práce nebo studium ve Velké Británii díky zkoušce IELTS for UKVI (UK Visas and Immigration) 

Zkouška IELTS for UKVI nebo zkouška Life Skills jsou na seznamu Secure English Language Tests (SELT) úřadu pro víza a imigraci Ministerstva vnitra Spojeného království (UKVI). Pokud potřebujete výsledek IELTS testu jako součást žádosti k získání víza do Velké Británie či k imigračním účelům, je potřeba tuto zkoušku složit ve zkouškovém centru, které je autorizováno úřadem UKVI.  

Jaký je rozdíl formátu zkoušky IELTS a IELTS for UKVI?

Pokud jde o formát testu, není mezi zkouškami IELTS (Academic/General Training) a IELTS for UKVI (Academic/General Training) žádný rozdíl. Co se týče obsahu, formátu, obtížnosti a hodnocení, jsou testy shodné. Certifikát  ze zkoušky (TRF), však může být mírně odlišný, aby se prokázalo, že jste zkoušku složili v SELT autorizovaném zkouškovém centru,

Jaký formát zkoušky si mám vybrat?

Pokud jste student, před zaregistrováním na zkoušku si u své univerzity/vzdělávací instituce ověřte, jakou zkoušku potřebujete.

Pokud žádáte o  studentské vízum "Tier 4" Sponsor, zjistěte si, jaké jazykové požadavky si vybraná instituce určila. Ne všechny britské univerzity a vyšší odborné školy test typu SELT vyžadují, v některých případech postačí předložit výsledky zkoušky IELTS Academic

Pokud žádáte o jiná, než studentská víza, před přihlášením na zkoušku si ověřte, jaký formát zkoušky daná organizace vyžaduje.

Nabízíme IELTS for UKVI v Praze v České republice

Zkouška  Popis Cena (Kč)
IELTS UKVI Academic Vyberte si tuto zkoušku, pokud žádáte o  studentské vízum "Tier 4" Sponsor. Vždy konzultujte předem s univerzitou samotnou, zda tento druh zkoušky vyžaduje.  7150 CZK                                     
IELTS UKVI General Training Tato zkouška je určena pro ty, kdo se ve Velké Británii chtějí zúčastnit odborné přípravy nebo studijního programu na středoškolské úrovni. Lze ji také použít pro žádosti o pracovní povolení či pro emigraci do Velké Británie. 7150 CZK                                  
IELTS Life Skills A1 Absolvujte tuto zkoušku, pokud žádáte o vízum do Velké Británie a k imigračním účelům za účelem sloučení rodiny a potřebujete doložit úroveň svého ústního projevu a porozumění v anglickém jazyce. 4400 CZK
IELTS Life Skills B1 Absolvujte tuto zkoušku, pokud žádáte o vízum do Velké Británie a k imigračním účelům za účelem získání povolení k pobytu nebo občanství a potřebujete doložit úroveň svého ústního projevu a porozumění v anglickém jazyce.  4400CZK

Zaregistrujte se na IELTS for UKVI s British Council

Zkouška IELTS for UKVI nebo zkouška Life Skills jsou na seznamu Secure English Language Tests (SELT) úřadu pro víza a imigraci Ministerstva vnitra Spojeného království (UKVI). Pokud potřebujete výsledek IELTS testu jako součást žádosti k získání víza do Velké Británie či k imigračním účelům, je potřeba tuto zkoušku složit ve zkouškovém centru, které je autorizováno úřadem UKVI.  

V této sekci