Právní angličtina

Tato kvalifikace zaměstnavatelům dokládá, že disponujete pokročilými znalostmi anglického jazyka, které jsou nezbytné ve sféře mezinárodního práva.

 

Cambridge English: Legal (ILEC)

Cambridge English: Legal neboli International Legal English Certificate (ILEC) dokládá, že disponujete pokročilými znalostmi anglického jazyka, které jsou nezbytné ve sféře mezinárodního práva. 

Úroveň  kvalifikace: pokročilý = B2 a C1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena těm, kdo v současnosti pracují nebo chtějí pracovat v mezinárodním právu. Certifikát ILEC je pro zaměstnavatele dokladem, že jste schopni efektivní orientace v anglicky mluvícím právnickém prostředí.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • přečíst a porozumět smlouvám, stanovám a právnickým stanoviskům
  • porozumět právnickým jednáním, přednáškám a prezentacím,  účastnit se jich a formulovat poznámky
  • napsat dopisy, memoranda a návrhy s právnickou tematikou

Jaký je průběh zkoušky?

Zkouška se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den vykonáte čtení, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se může konat jiný den. Koná za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta. Všechny úkoly v rámci zkoušky se budou odvíjet od témat a situací právnické praxe.

  Čtení Psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 15 min 1 h 15 min 40 min 16 min
Hodnocení (% z celku) 25% 25% 25% 25%