obchodní angličtina

V dnešním globalizovaném obchodním světě je důležité ukázat zaměstnavatelům, že dokážete efektivně komunikovat v angličtině v každodenních obchodních situacích. Nabízíme tři úrovně obchodní angličtiny: B1 Business Preliminary, B2 Business Vantage a C1 Business Higher.

Od roku 2016 je zkouška Business Preliminary a Vantage nabízena pouze na vyžádání. Minimum registrovaných kandidátů je 15. Pokud slpňujete tuto podmínku, prosím kontaktujte nás.

 

B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)

B1 Business Preliminary neboli Business English Certificate (BEC) Preliminary je první ze tří cambridgeských certifikátů obchodní angličtiny. Tato kvalifikace je pro zaměstnavatele dokladem toho, že jste schopni komunikovat v obchodním prostředí. Jedná se o stejnou úroveň jako je zkouška B1 Preliminary (PET), avšak se zaměřením na obchodní angličtinu.

Úroveň kvalifikace: Střední = B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena pro ty, kteří si chtějí vylepšit úroveň angličtiny v obchodní sféře. Příprava na zkoušku BEC Preliminary vám poskytne solidní základ pro práci v mezinárodním obchodě.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • porozumět krátkému telefonickému rozhovoru a obecné obchodní diskusi
  • projednat praktické obchodní úkoly, jako jsou objednávky a reagovat na poptávky
  • napsat stručné obchodní dopisy a emaily

Zkouška z obchodní angličtiny se skládá ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může konat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 B1 Business Preliminary Čtení a psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 30 min 40 min 12 min
hodnocení (% z celku) 50% 25% 25%

B2 Business Vantage (BEC Vantage)

B2 Business Vantage neboli Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) je druhý ze tří cambridgeských certifikátů obchodní angličtiny. Tato kvalifikace je dokladem toho, že jste schopni komunikovat v angličtině v obchodním prostředí. Jedná se o stejnou úroveň jako je zkouška B2 First (FCE), avšak se zaměřením na obchodní angličtinu.

Úroveň kvalifikace: mírně pokročilý = B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena pro ty, kteří chtějí ukázat svým zaměstnavatelům, že úroveň jejich angličtiny je dostatečná pro práci v anglicky mluvícím obchodním prostředí. Příprava na zkoušku BEC Vantage upevní vaši sebedůvěru a prohloubí jazykové znalosti potřebné pro mezinárodní obchod.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • porozumět obchodním zprávám a dopisům
  • vyjádřit svůj názor a vést jednání o věcných tématech
  • přednést připravenou prezentaci a napsat krátký návrh

Zkouška z obchodní angličtiny se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den vykonáte čtení, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se může konat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 B2 Business Vantage Čtení Psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 45 min 40 min 14 min
hodnocení (% z celku) 25% 25% 25% 25%

C1 Business Higher (BEC Higher)

C1 Business Higher neboli Business English Certificate Higher (BEC Higher) je poslední ze tří cambridgeských certifikátů obchodní angličtiny. Tato kvalifikace dokládá, že jste schopni sebejistě komunikovat v angličtině v obchodním prostředí. Jedná se o stejnou úroveň jako u Cambridge English: Advanced (CAE), avšak se zaměřením na obchodní angličtinu. 

Úroveň kvalifikace: Pokročilý = C1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena těm, kdo si chtějí zdokonalit úroveň profesní angličtiny v obchodní sféře. Kvalifikace BEC Higher je pro zaměstnavatele dokladem, že jste schopni efektivní orientace v anglicky mluvícím obchodním prostředí.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • efektivně se účastnit obchodních jednání, vyjádřit svá stanoviska a obhájit svůj názor
  • porozumět většině obchodních zpráv a korespondence
  • napsat podrobné obchodní návrhy a dopisy

Zkouška z obchodní angličtiny se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den vykonáte čtení, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se může konat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 C1 Business Higher Čtení Psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 1h 10 min 40 min 16 min
Hodnocení (% z celku) 25% 25% 25% 25%