obchodní angličtina

V dnešním globalizovaném obchodním světě je důležité ukázat zaměstnavatelům, že dokážete efektivně komunikovat v angličtině v každodenních obchodních situacích. Nabízíme tři úrovně obchodní angličtiny: Cambridge English: Business Preliminary, Cambridge English: Business Vantage a Cambridge English: Business Higher.

Od roku 2016 je zkouška Business Preliminary a Vantage nabízena pouze na vyžádání. Minimum registrovaných kandidátů je 15. Pokud slpňujete tuto podmínku, prosím kontatkujte nás.

 

Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary)

Cambridge English: Business Preliminary neboli Business English Certificate (BEC) Preliminary je první ze tří cambridgeských certifikátů obchodní angličtiny. Tato kvalifikace je pro zaměstnavatele dokladem toho, že jste schopni komunikovat v obchodním prostředí. Jedná se o stejnou úroveň jako je zkouška Cambridge English: Preliminary (PET), avšak se zaměřením na obchodní angličtinu.

Úroveň kvalifikace: Střední = B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena pro ty, kteří si chtějí vylepšit úroveň angličtiny v obchodní sféře. Příprava na zkoušku BEC Preliminary vám poskytne solidní základ pro práci v mezinárodním obchodě.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • porozumět krátkému telefonickému rozhovoru a obecné obchodní diskusi
  • projednat praktické obchodní úkoly, jako jsou objednávky a reagovat na poptávky
  • napsat stručné obchodní dopisy a emaily

Zkouška z obchodní angličtiny se skládá ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může konat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

  Čtení a psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 30 min 40 min 12 min
hodnocení (% z celku) 50% 25% 25%

Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)

Cambridge English: Business Vantage neboli Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) je druhý ze tří cambridgeských certifikátů obchodní angličtiny. Tato kvalifikace je dokladem toho, že jste schopni komunikovat v angličtině v obchodním prostředí. Jedná se o stejnou úroveň jako je zkouška Cambridge English: First (FCE), avšak se zaměřením na obchodní angličtinu.

Úroveň kvalifikace: mírně pokročilý = B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena pro ty, kteří chtějí ukázat svým zaměstnavatelům, že úroveň jejich angličtiny je dostatečná pro práci v anglicky mluvícím obchodním prostředí. Příprava na zkoušku BEC Vantage upevní vaši sebedůvěru a prohloubí jazykové znalosti potřebné pro mezinárodní obchod.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • porozumět obchodním zprávám a dopisům
  • vyjádřit svůj názor a vést jednání o věcných tématech
  • přednést připravenou prezentaci a napsat krátký návrh

Zkouška z obchodní angličtiny se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den vykonáte čtení, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se může konat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

  Čtení Psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 45 min 40 min 14 min
hodnocení (% z celku) 25% 25% 25% 25%

Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)

Cambridge English: Business Higher neboli Business English Certificate Higher (BEC Higher) je poslední ze tří cambridgeských certifikátů obchodní angličtiny. Tato kvalifikace dokládá, že jste schopni sebejistě komunikovat v angličtině v obchodním prostředí. Jedná se o stejnou úroveň jako u Cambridge English: Advanced (CAE), avšak se zaměřením na obchodní angličtinu. 

Úroveň kvalifikace: Pokročilý = C1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena těm, kdo si chtějí zdokonalit úroveň profesní angličtiny v obchodní sféře. Kvalifikace BEC Higher je pro zaměstnavatele dokladem, že jste schopni efektivní orientace v anglicky mluvícím obchodním prostředí.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • efektivně se účastnit obchodních jednání, vyjádřit svá stanoviska a obhájit svůj názor
  • porozumět většině obchodních zpráv a korespondence
  • napsat podrobné obchodní návrhy a dopisy

Zkouška z obchodní angličtiny se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den vykonáte čtení, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se může konat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

  Čtení Psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 1h 10 min 40 min 16 min
Hodnocení (% z celku) 25% 25% 25% 25%