Všichni občané ze států mimo Evropskou Unii, kteří chtějí žít a pracovat ve Spojeném království, musí doložit, že dosáhli nezbytných jazykových znalostí. Úroveň znalosti jazyka se odvíjí od typu víza, o které žádáte.

Pokud skládáte zkoušku Cambridge English za tímto účelem, musíte nás o tom při registraci informovat, abychom byli schopni zajistit nezbytné podmínky. V opačném případě nebudete moci svůj výsledek ani certifikát použít jako součást žádosti o vízum.

Toto opatření se týká žádostí o :

  1. Partnerská víza
  2. Tier 4 (studentská víza)
  3. Tier 1 (pracovní víza, podnikatelská, talentová)
  4. Tier 2 (obecná víza, sportovní, náboženská)

Naše centrum nabízí následující zkoušky: 

Cambridge English: Key 

Cambridge English: Preliminary 

Cambridge English: First

Cambridge English: Advanced

Cambridge English: Proficiency

Cambridge English: Business Preliminary

Cambridge English: Business Vantage

Cambridge English: Business Higher

K ŽÁDOSTI O VÍZUM NENÍ POVOLENO SKLÁDAT ZKOUŠKU S OZNAČENÍM "FOR SCHOOLS". 

Na stránce UK Visas and Immigration naleznete další informace o zkouškách.

 

Pokud skládáte zkoušku jako součást získání víza do UK, musíte splnit a odsouhlasit následující podmínky:

• u zkoušky se prokážete cestovním pasem jako jediným platným dokladem totožnosti, žádný jiný nebude akceptován

• vyplníte registrační formulář, který naleznete níže v sekci "dowload" a zašlete na adresu info@britishcouncil.cz

• během zkoušky (na písemné nebo ústní části) Vám bude pořízena hlasová nahrávka

• během zkoušky (na písemné nebo ústní části) Vám bude pořízena fotografie pasového formátu 

 

Zaregistrovat se můžete v jakémkoliv našem centru, zkoušku ale musíte vykonávat pouze v Praze. 

Pokud byste měli další otázky, neváhejte nás kontaktovat