Kdy dostanu své výsledky?

Na výsledky zkoušky IELTS nemusíte čekat dlouho.

Můžete se přihlásit do zkouškového portálu a zobrazit si náhled svých výsledků online. Online výsledky zkoušky jsou k dispozici  po dobu 28 dní, ale nelze je použít jako oficiální potvrzení vašeho výsledku. 

Kdy obdržím certifikát?

Tištěnou kopii výsledku vaší zkoušky - Test Report Form (TRF) vám zašleme poštou nebo si jej můžete vyzvednout osobně v kanceláři British Council v Praze a to 13. den od data zkoušky samotné. 

Výsledky IELTS vám nemůžeme sdělit po telefonu ani e-mailem.

Certifikát (TRF) zašleme přímo instituci, na kterou se hlásíte

Až pět dalších kopií TRF můžeme odeslat zdarma přímo do institucí, na které se hlásíte (např. univerzity, imigrační úřady atd.). Pokud byste si přáli tuto možnost využít, při registraci na zkoušku uveďte příslušné adresy. Tuto službu poskytujeme po dobu dvou let od data konání vaší zkoušky. V případě pozdějších žádostí nás kontaktujte na adrese info@britishcouncil.cz.

Uveďte prosím kompletní poštovní adresu instituce. Bez kompletní adresy nejsme schopni zkontrolovat, zda má daná instituce přístup ke službě pro ověřování výsledků zkoušek IELTS, která umožňuje zobrazit vaše výsledky poté, co je elektronicky odešleme. Pokud k této službě instituce přístup nemá, zašleme TRF poštou.

VYZVEDNUTÍ CERTIFIKÁTU (TRF) POVĚŘENOU TŘETÍ OSOBU

IELTS certifikáty (TRF) jsou kandidátům rozesílány poštou  nebo je možné si je vyzvednout osobně na recepci British Council. 

Vyzvednutím certifikátu mohou kandidáti pověřit třetí osobu za následujících podmínek:

a) Kandidát musí zkouškovému centru poskytnout písemné zplnomocnění třetí osoby, v němž bude uvedeno celé jméno a číslo dokladu totožnosti, kterým se bude třetí osoba prokazovat.

b) Při převzetí certifikátu musí třetí osoba předložit zaměstnancům zkouškového centra kopii dokladu totožnosti kandidáta, se kterým se registroval na zkoušku, a již výše zmíněné písemné pověření.

c) Třetí osoba je také povinna předložit originál průkazu totožnosti, který musí být totožný s údaji v písemném pověření kandidáta, a svým podpisem potvrdit převzetí certifikátu.

Pokud chcete, aby za Vás certifikát vyzvedla pověřená třetí osoba, informujte nás o tom prosím předem na emailu: info@britishcouncil.cz

Mám nárok na více kopií certifikátů?

Pokud si vedle těchto pěti kopií, které nabízíme, přejete zaslat kopii na další organizace uznávající IELTS, informujte nás e-mailem. 

Vezměte prosím na vědomí, že zpracování dodatečných certifikátů trvá zhruba10 dní. 

Vysvětlení skóre zkoušky IELTS

Pro každou část zkoušky obdržíte bodové hodnocení IELTS od 0 - 9, které odpovídá vašim znalostem anglického jazyka.

TRF uvádí hodnocení pro každý ze čtyř komponentů (poslech, čtení, psaní a mluvený projev) a také celkové bodové hodnocení. Bodové hodnocení bude u každé části testu zapsáno ve formátu 1, 2, 3 až 9 nebo 1.5, 2.5, 3.5 až 9, dle jednotlivého dosaženého výsledku. 

Více informací o dosaženém skóre se dozvíte zde.

Platnost certifikátu IELTS

Organizace obvykle neakceptují výsledky starší dvou let, pokud neprokážete, že jste od složení zkoušky své znalosti angličtiny aktivně neudržovali nebo nezlepšovali. Partneři IELTS nemohou potvrdit platnost výsledků zkoušky starší dvou let.

Mohu zažádat o přezkoumání výsledků zkoušky IELTS?

Pokud jste nezískali bodové ohodnocení, které jste očekávali, můžete požádat o přezkoumání testu. Tento postup se nazývá Enquiry on Results (EOR).  O přezkoumání musíte požádat přímo ve zkouškovém centru, kde jste zkoušku skládali. Můžete si také vybrat, které části testu chcete přezkoumat.

Poplatek za tuto službu je 110 GBP, tuto částku je nutno poukázat v českých korunách na číslo účtu 2048040318/2600, (IBAN CZ4926000000002048040318, BIC code: CITICZPX).

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím vaše celé jméno a spojení IELTS/EOR. Příklad: John Smith-IELTS/EOR.

Prosím, kontaktujte nás předem pro informace o aktuálním kurzu.

Pokud vám bude skóre zvýšeno, máte nárok na vrácení celé této částky.

O přezkoumání musíte požádat nejpozději do šesti týdnů od data konání zkoušky.

Stáhněte si formulář Enquiry on Results (EOR) v položkách ke stažení níže a odešlete jej do centra, kde jste zkoušku absolvovali, na emailovou adresu info@britishcouncil.cz.

K žádosti je nutné přiložit doklad o zaplacení.

Zpracování žádosti o přezkoumání výsledků trvá dva až čtyři týdny.

Mohu zkoušku IELTS absolvovat znovu?

Na opakování zkoušky IELTS se nevztahují žádná omezení. Zaregistrujte se k další zkoušce, jakmile se domníváte, že jste připraveni.

Je třeba si uvědomit, že vyššího skóre dosáhnete pouze další intenzivní a cílenou přípravou.

  • Enquiry on Results (Microsoft Word 71KB)