Práce nebo studium ve Velké Británii díky zkoušce IELTS for UKVI (UK Visas and Immigration) 

Zkouška IELTS for UKVI nebo zkouška Life Skills jsou na seznamu Secure English Language Tests (SELT) úřadu pro víza a imigraci Ministerstva vnitra Spojeného království (UKVI). Pokud potřebujete výsledek IELTS testu jako součást žádosti k získání víza do Velké Británie či k imigračním účelům, je potřeba tuto zkoušku složit ve zkouškovém centru, které je autorizováno úřadem UKVI.  

Jaký je rozdíl formátu zkoušky IELTS a IELTS for UKVI?

Pokud jde o formát testu, není mezi zkouškami IELTS (Academic/General Training) a IELTS for UKVI (Academic/General Training) žádný rozdíl. Co se týče obsahu, formátu, obtížnosti a hodnocení, jsou testy shodné. Certifikát  ze zkoušky (TRF), však může být mírně odlišný, aby se prokázalo, že jste zkoušku složili v SELT autorizovaném zkouškovém centru,

Jaký formát zkoušky si mám vybrat?

Pokud jste student, před zaregistrováním na zkoušku si u své univerzity/vzdělávací instituce ověřte, jakou zkoušku potřebujete.

Pokud žádáte o  studentské vízum "Tier 4" Sponsor, zjistěte si, jaké jazykové požadavky si vybraná instituce určila. Ne všechny britské univerzity a vyšší odborné školy test typu SELT vyžadují, v některých případech postačí předložit výsledky zkoušky IELTS Academic

Pokud žádáte o jiná, než studentská víza, před přihlášením na zkoušku si ověřte, jaký formát zkoušky daná organizace vyžaduje.

Zkouška IELTS for UKVI (Academic/General Training) a zkouška IELTS Life Skills se skládají v autorizovaných zkouškových centrech, schválených úřadem pro víza a imigraci.(UK Visas and Immigration). British Council nabízí tyto zkoušky v řadě míst na celém světě. 

ZKOUŠKA IELTS for UKVI (ACADEMIC)

Zaregistrujte se na tuto zkoušku pouze v případě, kdy univerzita či vzdělávací organizace, na kterou se hlásíte, požaduje, abyste vykonali verzi Academic zkoušky IELTS for UKVI.

Tento test je k dispozici pouze v British Council v Praze. Poplatek činí 5680 Kč. Zaregistrujte se zde.

ZKOUŠKA IELTS PRO ÚŘAD UKVI (GENERAL TRAINING)

Tato zkouška je určena pro ty, kdo se ve Velké Británii chtějí zúčastnit odborné přípravy nebo studijního programu na středoškolské úrovni. Lze ji také použít pro žádosti o pracovní povolení či pro emigraci do Velké Británie.

Tento test je k dispozici pouze v British Council v Praze. Poplatek činí 5680 Kč. Zaregistrujte se zde.

IELTS Life Skills

IELTS Life Skills je test z angličtiny pro ty, kdo žádají o vízum do Velké Británie a potřebují doložit, že jejich ústní projev a porozumění jazyka je na úrovni A1, A2 či B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Zkouška IELTS Life Skills je dostupná ve dvou úrovních:

IELTS LIFE SKILLS A1

Absolvujte tuto zkoušku, pokud žádáte o vízum do Velké Británie a k imigračním účelům za účelem sloučení rodiny a potřebujete doložit úroveň svého ústního projevu a porozumění v anglickém jazyce.

Zkouška IELTS Life Skills je k dispozici pouze v British Council v Praze. Poplatek činí 4260 Kč.

Zaregistrujte se na zkoušku IELTS Life Skills A1.

IELTS LIFE SKILLS B1

Absolvujte tuto zkoušku, pokud žádáte o vízum do Velké Británie a k imigračním účelům za účelem získání povolení k pobytu nebo občanství a potřebujete doložit úroveň svého ústního projevu a porozumění v anglickém jazyce.

Zkouška IELTS Life Skills je k dispozici pouze v British Council v Praze. Poplatek činí 4260 Kč.

Zaregistrujte se na zkoušku IELTS Life Skills B1.