Pokud máte zrakové či sluchové potíže či poruchy učení, naše oficiální zkoušková centra IELTS vám vyjdou vstříc.

Potřebujete-li upravenou verzi testu IELTS, upozorněte na to zkouškové centrum minimálně 3 měsíce před vybraným datem zkoušky. 

V případě administrativních změn (například delší čas nebo použití počítače), kontaktujte zkouškové centrum 6 týdnů před datem zkoušky.

Vaše znalosti angličtiny budou vyhodnoceny vždy objektivně.

Co mohou zahrnovat zvláštní podmínky?

 • zkouškové materiály v Braillově písmu 
 • speciální poslechové CD
 • poslechovou část formou odezíráním ze rtů
 • zvětšené písmo

Co nabízíme?

Pokud máte zrakové obtíže, můžeme vám poskytnout:

 • text větším písmem
 • podklady testu v Braillově písmu
 • pomocníka, který bude zapisovat vaše odpovědi.

Pokud máte sluchové obtíže, můžeme vám poskytnout:

 • speciální zesilovací zařízení
 • verzi poslechového modulu pro odezírání ze rtů

Při poruchách učení vám můžeme zajistit:

 • delší dobu pro části čtení a psaní
 • počítač 

Pokud máte speciální potřeby, které mohou vyžadovat upravenou verzi zkoušky IELTS kontaktujte prosím místní zkouškové centrum s předstihem.