V den zkoušky budete samozřejmě pociťovat nervozitu. Aby vše proběhlo hladce, pročtěte si informace o samotném průběhu zkoušky.

KDY SE MÁM KE ZKOUŠCE DOSTAVIT?

Na zkoušku se dostavte včas dle pokynů uvedených na POZVÁNCE. Mějte prosím na paměti, že každý uchazeč musí být před zahájením zkoušky vyfotografován. Pokud dorazíte pozdě, může se stát, že nebudete moci zkoušku vykonat.

JAKÝ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI SI VZÍT S SEBOU?

Před konáním zkoušky se musíte prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem, který jste uvedli při registraci ke zkoušce. Řidičské a studentské průkazy se pro účely identifikace nepřijímají.

Uchazečům bez platného průkazu totožnosti nebude vykonání zkoušky povoleno.

PROČ JE POVINNÉ SE U ZKOUŠKY FOTOGRAFOVAT?

Bezpečnost během konání zkoušek IELTS je pro nás prvořadá. Jedním z doplňkových bezpečnostních opatření je fotografování všech uchazečů. Fotografie bude použita také pro certifikát. Fotografování je povinné.

Více informací o pořizování fotografií v den zkoušky.

CO  UDĚLÁM SE SVÝMI OSOBNÍMI VĚCMI, TAŠKOU, BUNDOU?

V místě konání zkoušky bude k dispozici šatna, kde musíte zanechat všechny své osobní věci. Během zkoušky bude šatna uzamčena. British Council nenese zodpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození vašich osobních věcí v místě konání zkoušky. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme, abyste všechny cenné předměty jako mobilní telefony a notebooky nechali doma.

KE ZKOUŠCE SI PŘINESTE:

 • cestovní pas nebo občanský průkaz podle toho, který doklad jste uvedli v přihlášce ke zkoušce (v případě uchazečů konajících zkoušku mimo zemi jejich státní příslušnosti JE AKCEPTOVÁN POUZE CESTOVNÍ PAS); uchazečům bez platného průkazu totožnosti nebude vykonání zkoušky povoleno,
 • vodu v lahvi bez etikety,
 • propisovací tužku (obyčejné tužky a gumy poskytne British Council),
 • případné léky (nutno doložit lékařským potvrzením).

Do zkouškové místnosti si nesmíte vzít nic jiného.

PŘIPOMÍNKY K PRŮBĚHU ZKOUŠKY

Pokud máte k průběhu zkoušky jakékoli připomínky, je nutné je vznést okamžitě po skončení zkoušky. V tomto případě se neprodleně obraťte na hlavního supervisora zkoušky, který s Vámi sepíše zprávu a poskytne Vám veškeré podstatné informace. V případě, že máte jakékoli další poznatky či dotazy, které se netýkají samotného průběhu zkoušky, kontaktujte nás ne emailové adrese: info@britishcouncil.cz.

VAŠE MATERIÁLY VYPRACOVANÉ BĚHEM ZKOUŠKY 

Všechny materiály vypracované uchazeči během zkoušky se stávají majetkem Cambridge English Language Assessment a British Council. Z tohoto důvodu vám tyto materiály nemůžeme poskytnout k nahlédnutí.

Co očekávat před konáním písemné části zkoušky

 • Všechny své osobní věci, včetně mobilních telefonů a hodinek, odložte v místnosti k tomu určené. S sebou do zkouškové místnosti si můžete vzít pouze cestovní pas či občanský průkaz, propisku a vodu v průhledné lahvi.
 • Před registrací si zajděte na toaletu. Zkouška trvá 3 hodiny bez přestávek. Během zkoušky Vám při odchodu na toaletu nebude zastavován čas.
 • Dostavte se k registraci, kde zkontrolujeme váš cestovní pas či občanský průkaz.
 • Dále vás čeká fotografování (před fotografováním si prosím sundejte brýle).
 • Po fotografování se prosím posaďte na místo označené vaším jménem a kandidátským číslem. Jakmile vstoupíte do zkouškové místnosti, nesmíte ji do zahájení čtení opustit.
 • Pokud budete muset místnost opustit, při návratu bude opět kontrolována vaše totožnost.

Důležité upozornění

 • Uchazeči jsou v den zkoušky povinni prokázat se stejným dokladem totožnosti, který použili při registraci ke zkoušce.
 • Pokud se neprokážete stejným dokladem totožnosti, nebudete moci zkoušku vykonat.
 • Pokud se do místa konání zkoušky dostavíte po začátku zkoušky, nebudete moci zkoušku vykonat.
 • Ve výše uvedených případech není možné vrácení poplatku za zkoušku, ani změna termínu zkoušky.

 

Co očekávat před konáním ústní části zkoušky

 • Do místa konání ústní zkoušky se musíte dostavit alespoň 15 minut před plánovaným časem interview.
 • Uchazeči jsou v den zkoušky povinni prokázat se stejným dokladem totožnosti, který použili při registraci ke zkoušce.
 • Po příchodu se zaregistrujte a čekejte v místě k tomu určeném. Supervisor vás ve stanovený čas vyzve k zahájení interview.
 • Do místnosti, kde probíhá interview, není možné brát žádné osobní věci, kromě průkazu totožnosti. Všechna svá zavazadla včetně mobilních telefonů odložte v místnosti k tomu určené.
 • Ústní část zkoušky trvá 11 až 14 minut.
 • Po skončení ústní části zkoušky prosím místo konání zkoušky opusťte. Není povoleno mluvit s ostatními uchazeči, kteří na interview čekají.

Důležité upozornění

 • Pokud se neprokážete stejným dokladem totožnosti jako při registraci, nebudete moci zkoušku vykonat. V takovém případě není možné vrácení poplatku za zkoušku, ani změna termínu zkoušky.