Konference pro učitele angličtiny

Konference s názvem  HOW TO TEACH SHAKESPEARE se  konala dne 11.3.2016. Pořádajícími organizacemi byly British Council, Národní ústav pro vzdělávání a AMATE – Asociací metodiků cizích jazyků . 

Konference se konala při příležitosti 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara a byla zaměřena na zařazení jeho děl do výuky anglického jazyka. 

Stěžejní přednášku přednesl prof. PhDr. Martin Hilský, CSc

Konference byla určena především vyučujícím cizích jazyků v základním a středním vzdělávání. 

How to teach Shakespeare konference - publikum
Konference How to teach Shakespeare se konala v prostorách MŠMT v Praze.
Prof. Martin Hilský na konferenci British Council How to teach Shakespeare
Prof. Martin Hilský na konferenci British Council How to teach Shakespeare 
Liz Allan, učitelka British Council na konferenci How to teach Shakespeare conference
Liz Allan, učitelka British Council na konferenci How to teach Shakespeare conference
Jat Dhillon, učitel British Council na konferenci How to teach Shakespeare conference
Workshop pod vedením Jata Dhillona, učitele British Council

Externí odkazy