Projekt probíhal v letech 2012-2014 a je nyní ukončen.

Active Citizens - komunitní vzdělávání pro střední školy je vzdělávací projekt, který společně realizují organizace British Council a Člověk v tísni, o.p.s. - program Varianty.

Hlavními cíli projektu je zahájit dlouhodobý rozvoj škol jako komunitních center a posílit jejich aktivní spolupráci s místními partnery, aby komunitní vzdělávání sloužilo rozvoji klíčových kompetencí studentů, poskytovat aktivní podporu učitelům a vytvářet kvalitní metodické materiály pro komunitní vzdělávání.

Popis projektu

V rámci komunitního vzdělávání poskytuje projekt podporu 30 středním školám z devíti regionů, a to ve formě dvou cyklů komunitního školení učitelů (akademické roky 2012/2013 a 2013/2014). Do projektu je zapojeno celkem 60 učitelů a 750 studentů. Během úvodní fáze projektu učitelé absolvovali 50hodinový školicí kurz akreditovaný Ministerstvem školství. Následně se studenti za pomoci proškolených učitelů učili rozpoznávat komunitní potřeby a navrhovat řešení ve formě studentských komunitních projektů. Studenti pak své projekty ve spolupráci s lokálními partnery realizovali. Studenti jsou motivováni zájmem o vlastní osobní rozvoj, seberealizaci, příležitostí zlepšit svoji pozici na pracovním trhu a také možností realizovat své myšlenky, naučit se základy projektového řízení, spolupracovat s partnery, komunikovat s lidmi a organizacemi mimo sektor školství včetně médií, naučit se prezentovat své myšlenky a být prospěšný své komunitě. 

V rámci projektu dochází k vytvoření komplexního metodického balíčku pro středoškolské komunitní vzdělávání včetně příkladů dobré praxe. Tento metodický balíček je všem středním školám k dispozici na webových stránkách projektu.

Active Citizens - globální program British Council

Český projekt je napojen na globální program Active Citizens, který spojuje různé komunity ze 40 zemí po celém světě. British Council tento globální projekt realizuje od roku 2007, zaměřuje ho na různé cílové skupiny a přizpůsobuje místním podmínkám v jednotlivých zemích.

Externí odkazy