Content and Language Integrated Learning (CLIL) Essentials

Osvojte si dovednosti potřebné k propojení výuky angličtiny s ostatními předměty. Vytvořte pro své studenty to nejefektivnější výukové prostředí.

Jsme si vědomi toho, že mnozí učitelé dobře znají svůj obor, ale nemají dostatek zkušeností potřebných pro efektivní vedení hodin v angličtině. Tento kurz je komplexní metodickou přípravou v oblasti CLIL a nabízí mimo jiné praktické tipy, jak u studentů rozvíjet zároveň angličtinu a obsah daného předmětu.

Zkušení školitelé British Council vás povedou a poskytnou vám zpětnou vazbu potřebnou pro váš rozvoj. Vhledem k tomu, že tento kurz je online, můžete studovat, kdy a kde chcete a také se kdykoli zapojit do odborných diskusí s ostatními vyučujícími cizích jazyků a odborníky.

Absolvujte tento kurz se světovými odborníky na angličtinu:

  • získáte praktické tipy pro výuku různých předmětů a různých studentů,
  • zjistíte, jak efektivně naplánovat a zrealizovat hodiny CLIL,
  • nacvičíte způsoby hodnocení a poskytování zpětné vazby,
  • budete sebejistě používat angličtinu pro vedení hodin.
Jazyková úroveň B1+
Uzávěrka přihlášek 12. září 2016
Začátek kurzu 26. září 2016
Cena 4.800 Kč

 20týdenní certifikovaný online kurz
Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pod číslem: MŠMT 26-156/2012-25-426.

Popis kurzu

The course is suitable for experienced primary and secondary school teachers, either language teachers supporting subject teachers or subject teachers working in a CLIL context. Teachers learn to use model language and improve assessment methods and feedback. Practical examples throughout the course reflect a range of subjects and age groups.
Final assessment on the course consists of one 500-word essay and one lesson plan with rationale.

If you are teaching school subjects in English, then this course will provide comprehensive training on the methodology and practice of Content and Language Integrated Learning (CLIL) you need in your work.

The course consists of 20 units, each taking approximately 2.5 hours. the units are divided into 2 modules.

Topics covered in the course:

  • knowledge and principles of CLIL & lesson preparation
  • lesson delivery and assessment

All e-learning courses are e-moderated by experienced British Council trained teacher trainers.

For more information about individual courses and application details please contact Marta Brichová, , T 221 991 114.