Učitelka používá při výuce interaktivní tabuli

Ať jste učitelem angličtiny, učitelem jiného předmětu nebo odborníkem v ELT, máme pro vás širokou škálu modulů a kurzů pro první i druhý stupeň, pokrývající širokou škálu témat od speciálních vzdělávacích potřeb až po technologie ve vzdělávání. 

Pomocí sebehodnotícího nástroje si sami nadefinujete oblasti, ve kterých se potřebujete rozvíjet. Zároveň získáte přístup do katalogu moderovaných kurzů a self-access modulů.

Moderované kurzy jsou online kurzy, vedené zkušeným lektorem, v nichž pracujete ve skupině dalších učitelů z celého světa.

Self-access moduly jsou 3-hodinové vzdělávací jednotky, které studujete sami. Můžete začít kdykoliv.