Práce pro British Council představuje jedinečnou příležitost získat zkušenosti a rozvinout své dovednosti v oblasti mezinárodních kulturních vztahů.

Stanete se součástí moderní a rychle se měnící organizace s celosvětovým dopadem. Při práci v naší organizaci využijete všestrannost, iniciativnost a kreativitu, to vše v podnětném pracovním prostředí.  

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A DIVERZITA

British Council vytváří mezinárodní příležitosti pro občany Spojeného království i jiných zemí a po celém světě buduje prospěšné vztahy. Naší prací je mimo jiné vytváření vztahů mezi lidmi z různých prostředí a kultur. Z tohoto důvodu je zásadní součástí práce v naší společnosti podpora diverzity a rovných příležitostí.

OCHRANA DĚTÍ

British Council věří, že všechny děti mají potenciál a na každém dítěti záleží, a to v každém koutě světa. British Council podporuje myšlenku, že všechny děti mají právo na ochranu před všemi formami zneužívání v souladu s článkem 9 Úmluvy OSN o právech dítěte (UNCRC) z roku 1989.

Volná místa

Pokud se chcete dozvědět o volných pozicích a jak se o ně ucházet, kontrolujte naši stránku s pracovními příležitostmi pravidelně. Prosíme nezasílejte nám nevyžádané životopisy či žádosti o zaměstnání.