Smiling lady working for the British Council

1  Rezervujte si vstupní test 

Před zápisem do kurzu potřebujeme posoudit úroveň vaší angličtiny pomocí vstupního testu (děti ve věku 4-10 let vstupní test neskládají). Složení testu je bezplatné a termín testu si můžete rezervovat online.

Jestliže jste u nás už do kurzu chodili (ne déle než před rokem), test již dělat nemusíte. Váš učitel vám poradí, na jakém stupni budete pokračovat.

2  Přijďte na vstupní test

Jak vypadá vstupní test?

Děti (4-10 let)
Děti v tomto věku vstupní test neskládají, do kurzu je zařadíme podle jejich věku. Pokud chcete své dítě přihlásit do kurzu, kontaktujte nás.

Mládež (11-17 let)
Rozřazovací test pro studenty ve věku 11-17 let začíná krátkým pohovorem, který může být veden rodilým mluvčím. Potom následuje základní 20ti minutový test zaměřený na slovíčka, gramatiku a porozumění textu. Studenti s pokročilými znalostmi angličtiny mají test o 10 minut delší. Celý test včetně registrace trvá max. 60 minut.

Dospělí (18+ let)
Začneme asi 10ti minutovým pohovorem, který může být veden rodilým mluvčím. Potom následuje písemný test, který Vám zabere 30-40 minut. Cílem celého testu je správně ohodnotit Vaši úroveň angličtiny a vybrat pro Vás ten správný kurz. Celý test včetně registrace do kurzu nepotrvá déle něž 90 minut.

3  Zapište se do kurzu

Děti (4-10 let)
Děti v tomto věku vstupní test neskládají, do kurzu je zařadíme podle jejich věku. 

Mládež (11-17 let) a dospělí (18+ let)
Poté, co zjistíme, jak na tom jste s angličtinou, doporučíme vám vhodný kurz. Nyní se můžete zapsat do příslušného kurzu.

4 Platba a slevy

Platby přijímáme hotově, kreditní kartou, bankovním převodem nebo vám vystavíme fakturu.

Nabízíme tyto slevy:

  • Sleva pro studenty: pro dospělé studenty a učitele 10% sleva s platnou kartou ISIC, ITIC (Poznámka: sleva nemůže být poskytnuta retrospektivně, karty musí být platné v době registrace na kurz. Sleva neplatí pro letní kurzy. Slevy nelze kombinovat).
  • Přiveďte známého: 10% sleva na váš následující kurz poté, jakmile váš známý, kterého k nám přivedete, dokončí trimestr studia.
  • Celoroční sleva: 10% sleva z celkové ceny kurzu při platbě za celý rok (3 trimestry) najednou.

Podmínky a ustanovení

1) Kurzovné a platba kurzu

Kurzovné se platí v plné výši při registraci, a to buď v hotovosti, kartou, bankovním převodem nebo fakturou. Při platbě fakturou požadujeme při zápisu předložení písemné objednávky potvrzené zástupcem společnosti.

Učebnice (s výjimkou výukových materiálů pro kurz Primary Plus) a poplatek za cambridgeskou zkoušku nejsou v ceně kurzu zahrnuty.

2) Stornovací podmínky

Registraci do kurzu je možné zrušit pouze v následujících případech:

  • pokud nám svou písemnou žádost doručíte ještě před začátkem kurzu, obdržíte zpět kurzovné snížené o administrativní poplatek ve výši 500 Kč nebo Vám na studentském účtu ponecháme kredit v plné výši.
  • pokud nám svou písemnou žádost doručíte nejdéle před 3. lekcí, pak obdržíte zpět kurzovné snížené o administrativní poplatek ve výši 1.500 Kč a částku odpovídající ceně využitých lekcí. Případně Vám ponecháme kredit odpovídající výši zbývajícího kurzovného. Kredit musí být využit během jednoho roku, poté propadá.
  • pokud ještě neproběhlo 50% z celkového počtu hodin a Vy nám doručíte písemnou žádost doloženou potvrzením lékaře o tom, že dále nejste ze zdravotních důvodů schopen/schopna pokračovat v kurzu, pak obdržíte zpět kurzovné odpovídající částce za nenavštívené hodiny snížené o administrativní poplatek ve výši 500 Kč nebo Vám ponecháme kredit v částce odpovídající nenavštíveným hodinám.

K žádosti o zrušení kurzu je nutno přiložit originál příjmového dokladu British Council, který obdržíte při platbě kurzu. Bez tohoto dokladu není možné částku vyplatit.

Kurzovné vracíme pouze bankovním převodem; přiložte proto prosím k žádosti Vaše bankovní spojení. 

Po začátku kurzu již bohužel nemůžeme vyhovět žádostem o zrušení registrace z důvodů pracovních povinností, změn školního rozvrhu či služební cesty.

3) Změny v programu kurzu

Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků. Zmeškané hodiny jsou nahrazeny v průběhu daného trimestru.

V případě, že nedojde k obsazení některého z kurzů dostatečným počtem studentů (minimum je 6 studentů), vyhrazuje si British Council právo tento kurz zrušit. Kurzovné bude v tomto případě studentům vráceno v plné výši.

Ochrana osobních údajů

British Council je ze zákona povinnen bezpečně spravovat vaše osobní data a použít je pouze k předem dohodnutým účelům.

Podpisem registračního formuláře souhlasíte s tím, že British Council bude používat vaše osobní údaje pouze za těmito účely:

  • pro vedení záznamů o studijních výsledcích našich studentů,
  • pro potřeby účetnictví,
  • abychom vyhověli studentům se zvláštními  požadavky

Vaše osobní data nebudou poskytnuta třetím osobám. Budou využita výhradně pro interní potřeby British Council.