Zkouška IELTS Life Skills je k dispozici ve dvou úrovních:

 • IELTS Life Skills - A1, mluvený projev a poslech
 • IELTS Life Skills - mluvený projev a poslech

Ústní a poslechová zkouška společně s dalším uchazečem

Zkouška se vykonává za účasti zkoušejícíhojednoho dalšího uchazeče. Při zkoušce IELTS Life Skills se totiž zjišťuje, jak jste schopni komunikovat s ostatními pomocí každodenní angličtiny. Nejlepší způsob je vytvořit dvojice uchazečů s podobnou úrovní jazykových dovedností, aby ukázali, jak dobře dokáží používat angličtinu při komunikaci a diskusi s ostatními.

Tato zkouška obsahuje pouze jedno krátké sezení. Čas vyhrazený pro jednotlivé úrovně zkoušky:

 • IELTS Life Skills - A1 mluvený projev a poslech - 16 až 18 minut
 • IELTS Life Skills - B1 mluvený projev a poslech - 22 minut.

ZKOUŠKA IELTS SE SKLÁDÁ ZE DVOU HLAVNÍCH ČÁSTÍ  

 • Během první části budete klást otázky a odpovídat na běžná témata. 
 • Druhá část je kombinací poslechu a mluveného projevu. 
 • V případě úrovně A i B budete poslouchat zadání nahrané na CD. Při řešení tohoto úkolu prokážete své schopnosti poslechově rozpoznat všeobecný význam i jednotlivé podrobnosti. 
 • Své odpovědi přednesete ústně, během poslechu si však můžete dělat poznámky na papír. 
 • Na základě poslechu se následně rozvine diskuse na příslušné téma. 
 • Úroveň B1 navíc zahrnuje úkol, kdy budete s druhým uchazečem společně plánovat danou aktivitu.

Úkoly při zkoušce a jejich hodnocení

Úkoly během zkoušky IELTS Life Skills jsou vymyšleny tak, aby odrážely každodenní komunikaci v anglicky mluvících zemích. Během zkoušky se zapojíte do krátkých diskusí na běžná témata, kterými jsou např.:

 • informace o vlastní osobě
 • rodina a přátelé
 • nakupování
 • práce
 • zdraví
 • volný čas
 • vzdělávání
 • doprava a bydlení
 • počasí

VAŠE SCHOPNOSTI BUDOU HODNOCENY V NÁSLEDUJÍCÍCH ČTYŘECH OBLASTECH:

 • získávání informací
 • předávání informací
 • mluvený projev při komunikaci
 • zapojení do diskuse

Během zkoušky budete mít možnost dělat si poznámky, abyste si lépe připravili své odpovědi. Zkoušející nebude hodnotit vaše písemné poznámky – během zkoušky se hodnotí pouze váš mluvený projev a poslechové schopnosti.

Zaměření testu

Zkouška je na obou úrovních zaměřena tak, aby bylo možné zhodnotit vaše schopnosti poslouchat, reagovat, jasně vysvětlit vlastní postoj a hovořit s ostatními.

A1  
Focus:

You will be expected to:

 • listen and respond to spoken language, including simple narratives, statements, questions and single-step instructions
 • communicate basic information, feelings and opinions on familiar topics
 • talk with another person in a familiar situation about familiar topics.
Tasks may include:
 • describing
 • giving opinions
 • giving personal information
 • stating preferences
 • commenting
 • asking for information or descriptions
 • agreeing and disagreeing
 • explaining, giving reasons or justifying
 • deciding
 • suggesting
 • selecting.
B1  
Focus:

You will be expected to:

 • listen and respond to spoken language, including straightforward information and narratives, and follow straightforward explanations and instructions.
 • communicate information, feelings and opinions on familiar topics, using appropriate formality.
 • talk with one or more people in a familiar situation, making relevant points and responding to what others say to reach a shared understanding about familiar topics.
In addition to the A1 tasks shown above, the B1 tasks may include:
 • comparing
 • showing contrast, cause, reason or purpose
 • prioritising
 • planning
 • persuading
 • narrating
 • asking about past or future events
 • expressing future certainty or possibility

Příprava na test pomocí našich bezplatných přípravných materiálů

Sample Papers Level Files
IELTS Life Skills Sample Paper A A1 Download now (PDF, 4MB)
IELTS Life Skills Listening Sample A A1 Play now (MP3, 657KB)
IELTS Life Skills Sample Paper B A1 Download now (PDF, 4MB) 
IELTS Life Skills Listening Sample B A1 Play now (MP3, 661KB) 
IELTS Life Skills Sample Paper A B1 Download now (PDF, 391KB)
IELTS Life Skills Listening Sample A B1 Play now (MP3, 1MB)
IELTS Life Skills Sample Paper B B1 Download now (PDF, 391KB) 
IELTS Life Skills Listening Sample B B1 Play now (MP3, 1MB)